1. 1. Pošaljite aplikaciju na mreži
  2. 2. Pregledajte i potvrdite plaćanje
  3. 3. Primite odobrenu vizu

Molimo unesite sve podatke na engleskom jeziku

Lični podaci

Unesite svoje prezime tačno onako kako je prikazano u vašem pasošu
  • Prezime je poznato i kao Prezime ili Prezime.
  • Unesite SVA imena (imena) onako kako se pojavljuju na vašoj putovnici.
*
Unesite svoje ime i prezime kao na pasošu
  • Navedite svoje ime (imena) (također poznato i kao "dato ime") tačno onako kako je prikazano na vašem pasošu ili ličnom dokumentu.
 
*
*
  • Na padajućem izborniku odaberite naziv zemlje prikazan u polju Mjesto rođenja na vašoj putovnici.
 
*
Unesite svoj grad ili državu rođenja kao što je prikazano u vašoj putovnici
  • Unesite ime grada / naselja / sela prikazano u polju rođenja na vašoj putovnici. Ako na vašoj putovnici nema grada / mjesta / sela, upišite naziv grada / naselja / mjesta u kojem ste rođeni.
*
 
Indijska eVisa dostupna je samo državljanima Ujedinjenog Kraljevstva (Britanski državljani) i nije dostupna Britancima, Britanskim zaštićenim osobama, Britanskim prekomorskim državljanima, Britancima (prekomorski državljani) i Britancima zavisnih teritorija.
*
*
*
  • Na e-mail adresu koju navedete primit ćete e-mail kojim je potvrđeno primanje vaše prijave. Također ćete dobiti ažuriranja o statusu svoje prijave.
*