• AngličtinafrancouzskýNěmecItalšpanělský
  • POUŽÍVEJTE INDICKÉ VÍZUM

Indické vízum pro občany USA, indické vízum online USA

Indie je jednou z nejnavštěvovanějších zemí jižní Asie. Je to sedmá největší země, druhá nejlidnatější země a nejlidnatější demokracie na světě. Je to jedna z nejstarších civilizací s rozmanitým a bohatým kulturním dědictvím, země velkého historického a kulturního významu a z mnoha důvodů oblíbená turistická destinace. Země má bohaté kulturní dědictví s několika památkami světového dědictví. Je domovem některých z nejznámějších světových památek a pamětihodností. Není divu, že lidé z různých částí světa, včetně USA, chtějí Indii navštívit za různými účely. Indie otevřela své dveře pro občany USA, aby požádali o indické vízum online, aby byl vízový proces bezproblémový.

Občané USA, kteří chtějí navštívit Indii za účelem cestování, turistiky, obchodu nebo lékařské péče, tak nyní mohou činit, aniž by museli procházet hektickým procesem žádosti o vízum offline. Aby občané USA získali indické vízum, již nemusejí chodit na indické velvyslanectví nebo konzulát, ale mohou o něj požádat online přímo z pohodlí svého domova. Celý proces žádosti o vízum se stal snadným a pohodlným, protože indická vláda zavedla elektronická víza nebo eVisa pro Indii, o která mohou mezinárodní cestující požádat, aby navštívili Indii. Jak již bylo zmíněno výše, o indické vízum můžete zažádat online přímo v USA a pro jeho získání byste nemuseli ani navštívit indickou ambasádu v USA.

Indické vízum pro občany USA – způsobilost a požadavky:

Abyste měli nárok na elektronické vízum do Indie pro občany USA, účelem vaší návštěvy může být pouze turistika, podnikání nebo lékařské ošetření. Budete potřebovat standardní cestovní pas (nikoli oficiální nebo diplomatický), který by měl být platný minimálně dalších šest měsíců ode dne, kdy vstoupíte do Indie.

Jak již bylo zmíněno, e-vízum pro občany USA nevyžaduje fyzickou návštěvu indického velvyslanectví nebo konzulátu; měli byste se ujistit, že váš pas obsahuje dvě prázdné stránky pro imigrační požadavky. O indické vízum můžete zažádat online TŘIkrát ročně a nebudete mít na něj nárok, pokud se pokusíte získat stejné vízum počtvrté ve stejném roce. Musíte požádat o indické vízum online v USA alespoň sedm dní před vstupem do země. Držitel indického E víza musí vstoupit do země ze schváleného stanoviště pro imigrační kontrolu, které zahrnuje 28 letišť a PĚT námořních přístavů, a stejné podmínky platí i při opuštění země. Elektronické vízum do Indie lze snadno získat, pokud splňujete následující podmínky způsobilosti a požadavky na dokumenty stanovené indickou vládou.

Požadavky na indické E vízum pro občany USA:

  • Elektronická nebo naskenovaná kopie první (životopisné) stránky pasu. Měl by to být standardní pas a musí zůstat platný po dobu nejméně šesti měsíců od data vstupu do Indie. Pokud platnost vašeho pasu vyprší do šesti měsíců, musíte si pas obnovit.
  • Kopie barevné fotografie návštěvnického pasu, e-mailová adresa a debetní nebo kreditní karta k zaplacení poplatku za přihlášku. Zkontrolovat Požadavky indického vízového pasu pro občany USA, aby požádali o indické elektronické vízum.
  • Zpáteční jízdenka

Indické vízum online pro turistické účely:

Občané USA, kteří chtějí cestovat do Indie za turistikou a prohlídkami památek, tak mohou učinit tak, že zažádají o online indické turistické vízum. Vízum vám umožňuje zůstat v zemi 180 dní a lze je použít pouze pro nekomerční účely. Turistické vízum však kromě cestovního ruchu mohou využít i občané USA, pokud chtějí absolvovat krátkodobý program jógy nebo kurz, který nebude trvat déle než šest měsíců a neuděluje žádný diplom nebo diplom. Můžete jej využít i pro dobrovolnickou práci, která nesmí přesáhnout jeden měsíc. Pro občany USA jsou indická turistická indická víza E k dispozici ve třech formách:

  • 30denní vízum: 30denní indické turistické vízum umožňuje občanům USA zůstat v zemi po dobu 30 dnů od data vstupu do země. Jedná se o dvouvstupové vízum, což znamená, že během doby platnosti víza můžete do země vstoupit dvakrát. Tento Indické vízum pro občany USA zahrnuje datum vypršení platnosti, ale toto je datum, před kterým musíte vstoupit do země, nikoli datum, před kterým musíte zemi opustit. Datum výstupu bude určeno datem vstupu do země, které bude 30 dní po stanoveném datu.
  • Turistické vízum na 1 rok: Jednoleté indické vízum online pro občany USA platí 1 dní od data vydání. Platnost víza závisí na datu udělení, nikoli na datu vstupu návštěvníka do země. Tato kategorie víz poskytuje možnost vícenásobného vstupu, což znamená, že během doby platnosti můžete do země vstoupit vícekrát.
  • 5leté indické turistické vízum: PĚTIleté indické turistické vízum platí PĚT let od data vydání a je také vízem pro více vstupů. Chcete-li získat indické turistické e-vízum, musíte splnit výše uvedené podmínky způsobilosti. Kromě toho můžete být požádáni o předložení důkazu, že máte dostatek peněz na financování vaší cesty a pobytu v Indii.

Indické E vízum z USA pro firmy:

Občané USA, kteří chtějí navštívit Indii za obchodními nebo obchodními účely, mohou získat indické obchodní vízum prostřednictvím online žádosti. Mezi tyto účely patří nákup nebo prodej zboží nebo služeb v Indii, účast na obchodních seminářích, jako jsou prodejní nebo technická setkání, zakládání obchodních podniků, pořádání zájezdů, nábor pracovníků, poskytování přednášek, účast na obchodních nebo obchodních výstavách a přijíždění do hrabství jako specialista na některé komerční projekty.

Obchodní vízum vám umožňuje zůstat v zemi 180 dní v kuse, ale je platné 365 dní a jde o vízum pro více vstupů. To znamená, že v Indii můžete zůstat pouze 180 dní najednou, ale po dobu platnosti víza můžete do země vstoupit vícekrát.

Kromě obecných požadavků na e-víza do Indie pro občany USA potřebujete údaje o indické organizaci nebo podrobnosti o veletrhu či výstavách, které cestovatel navštíví. Návštěvníci musí uvést jméno a adresu indické reference, webovou stránku indické společnosti, kterou cestovatel navštíví, zvací dopis od indické společnosti a podpis vizitky nebo e-mailu a webovou adresu návštěvníka.

Indické vízum online z USA pro lékařské účely:

Občané USA cestující do Indie jako pacienti za účelem lékařského ošetření mohou získat indická lékařská víza pro občany USA online. O toto vízum můžete požádat, pokud jste pacient a chcete získat lékařskou péči v Indii. Jde o krátkodobé vízum s platností 60 dnů od data vstupu. To znamená, že byste na něj neměli nárok, pokud chcete zůstat v Indii déle než 60 dní najednou. Jde o vízum pro trojitý vstup, což znamená, že držitel e-víza může vstoupit do země třikrát během doby platnosti. Přestože jde o krátkodobé vízum, může je pacient získat TŘIkrát ročně. Kromě obecných požadavků na indické vízum online pro občany USA budete potřebovat kopii dopisu z indické nemocnice, u které byste hledali ošetření. A také budete muset odpovědět na jakékoli otázky týkající se indické nemocnice, kterou byste navštívili.

Indické vízum online USA pro lékaře:

Občané USA cestující do Indie, kteří doprovázejí pacienta, který se chystá na lékařské ošetření v Indii, tak mohou učinit online žádostí o lékařské elektronické vízum do Indie. Rodinní příslušníci doprovázející pacienta cestujícího do Indie, který požádal o lékařské e-vízum, mají nárok na toto vízum. Stejně jako lékařské indické vízum je i indické vízum pro lékaře krátkodobé vízum platné pouze 60 dní od data vstupu. Získat ji můžete i TŘIKRÁT ročně. Indická vláda uděluje pouze DVĚ lékařská víza oproti jednomu lékařskému elektronickému vízu.

Pokud splňujete výše uvedené podmínky způsobilosti a požadavky, můžete požádat o zamýšlené elektronické vízum vyplněním Formulář žádosti o indické vízum pro Indii. Je to jednoduchý formulář a nenarazíte na žádné potíže s vyplněním formuláře, žádostí o vízum a jeho získáním. Máte-li ještě nějaké dotazy, obraťte se na Poradna pro indická víza pro podporu a vedení.

Před podáním žádosti a získáním povolení ke vstupu do země je nezbytná způsobilost indického elektronického víza. Indické vízum online je v současné době dostupné pro občany přibližně 180 zemí. To znamená, že nemusíte žádat o běžná víza, pokud máte v úmyslu navštívit zemi za turistickými, obchodními nebo lékařskými účely. Můžete se přihlásit online a získat povolení k návštěvě Indie.

Některé užitečné body o indických E vízech:

Turistická e-víza do Indie lze uplatnit na 30 dní, JEDEN rok a PĚT let. Umožňuje více záznamů v uchu kalendáře. Obchodní e-víza a lékařská e-víza pro Indii jsou platná JEDEN rok a umožňují více vstupů. Indické vízum vydané indickou vládou online je nesměnitelné a neprodlužitelné. Mezinárodní cestující nemusí ukazovat doklady, jako jsou letenky nebo rezervace hotelů. Užitečný může být doklad o dostatečných finančních prostředcích na útratu během jejich pobytu v Indii. Je vhodné aplikovat SEDM dní před datem příjezdu, zejména v hlavní sezóně, tj. od října do března. Nezapomeňte počítat se standardní dobou imigračního procesu, která je ČTYŘI pracovní dny.

Kromě obecných požadavků na indické vízum pro občany USA budete muset předložit jméno pacienta, číslo víza nebo ID žádosti, číslo pasu, datum narození a státní příslušnost držitele lékařského víza.