• angličtinafrancouzskýNěmecItalšpanělský
 • POUŽÍVEJTE INDICKÉ VÍZUM

Nejlepší průvodce indickými obchodními elektronickými vízy

Indické obchodní vízum, známé také jako e-Business vízum, je typ elektronické cestovní autorizace, která umožňuje jednotlivcům ze způsobilých zemí navštívit Indii z různých obchodních důvodů. Tento systém eVisa byl spuštěn v roce 2014, aby zjednodušil proces žádosti o vízum a přilákal do Indie více zahraničních návštěvníků.

Indie je zemí, která čelí rychlé globalizaci a modernizaci. Kromě toho země také rozšiřuje svou ekonomiku a trhy nejvyšší rychlostí. Trhy se staly širší a svobodnější. Díky liberalizaci ekonomiky se Indii umožnilo oddávat se světovému obchodu a také získat nejlepší výhody světového obchodu. 

Indie se s rychlým růstem a rozvojem své ekonomiky a trhů stala důležitým obchodním uzlem na mezinárodním trhu. Stala se také centrem pro globální obchodní a obchodní trhy. Indie je země s bohatými obchodními a obchodními zdroji. 

Díky tomu nabízí obrovské množství specializovaných obchodních a obchodních příležitostí různým národům, jak se s nimi oddávat obchodu a dalším komerčním aktivitám. Indie má nejen stále rostoucí ekonomiku a obchodní/obchodní trh, ale má také kvantitativní přírodní zdroje a kvalifikovanou pracovní sílu. 

Když to všechno přidáme, Indie se snadno řadí mezi nejlepší země pro podnikání spolu s odvětvím cestování a cestovního ruchu. Indie se nevyhnutelně stala jednou z nejlukrativnějších a nejatraktivnějších zemí pro obchodní a obchodní aktivity pro obchodníky a obchodníky z různých zemí na celém světě. 

Jednotlivci a obchodní/komerční organizace z celé planety touží ponořit se do obchodního sektoru Indie a provádět obchodní aktivity s obchodními experty v zemi. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivci vstupující do země z různých zemí budou muset mít platné vízum pro vstup do země, indická vláda zavedla elektronický cestovní autorizační dokument známý jako indické elektronické vízum nebo indické elektronické vízum. 

Indická elektronická víza budou zpřístupněna cestujícím z různých zemí pro čtyři hlavní účely s mnoha dalšími účely v každé kategorii, a to následovně: - 

 • Indická elektronická víza pro cestování a turistiku. 
 • Indická elektronická víza pro obchodní účely. 
 • Indické elektronické vízum pro lékařské účely. 
 • Indická elektronická víza pro účely lékařského ošetřovatele. 

Názvy víz spojených s každým účelem jsou následující: 

 • Indické turistické e-vízum pro cestování a turistiku. 
 • Indické obchodní e-vízum pro obchodní a komerční účely. 
 • Indické lékařské E-vízum Pro lékařské účely. 
 • Indian Medical Attendant E-Visa pro účely lékařského ošetřovatele. 

V tomto příspěvku poskytneme podrobnosti o indickém obchodním elektronickém vízu, které je určeno pro podnikání a obchodní aktivity v Indii. Toto vízum lze získat zcela online, protože se jedná o elektronickou cestovní autorizaci. 

K návštěvě indického velvyslanectví nebo konzulátu nebudou potřeba žádní žadatelé, aby získali indické elektronické vízum jakéhokoli typu. To zahrnuje také indické obchodní e-vízum! Pojďme se o tom dozvědět více!

Indické elektronické vízum, známé také jako Indická elektronická cestovní autorizace, je právní dokument, který umožňuje cizincům vstup a volný pohyb po celé Indii. Návštěvníci, kteří jsou držiteli tohoto víza, mohou prozkoumávat slavné turistické atrakce Indie, zapojit se do obchodních aktivit a dobrovolně vykonávat právní záležitosti po dobu až jednoho měsíce.

Vy potřebujete Indická e-turistická víza (eVisa Indie or Indické vízum online), abyste byli svědky úžasných míst a zážitků jako zahraniční turista v Indii. Případně byste mohli navštívit Indii na a Vízum pro e-podnikání v Indii a chtějí si udělat nějakou rekreaci a prohlédnout si památky v severní Indii a na úpatí Himalájí. The Indický imigrační úřad vybízí návštěvníky Indie, aby se přihlásili Indian Visa Online (Indie e-Visa) spíše než navštívit indický konzulát nebo indické velvyslanectví.

Jaká je pracovní metoda indického obchodního e-víza 

Podnikatelé a podnikatelky, kteří chtějí vstoupit do země s indickým obchodním e-vízem za účelem podnikání a obchodních aktivit, by si měli být vědomi následujících informací a podrobností, než přistoupí k zahájení žádosti o indické obchodní e-vízum: 

 1. Indická obchodní elektronická víza, stejně jako ostatní typy indických elektronických víz, nelze převést na žádný jiný typ víza. Nebo jej nelze prodloužit nad dobu jeho platnosti. 
 2. Každý žadatel bude moci požádat o indické obchodní e-vízum pouze dvakrát za každých tři sta šedesát pět dní. To znamená, že každý rok budou každému žadateli udělena pouze dvě indická obchodní elektronická víza. 
 3. Indické obchodní e-vízum je určeno výhradně pro provozování obchodních a obchodních činností. Žadateli nebude uděleno povolení ke vstupu do oblastí země, které jsou považovány za oblasti s omezeným přístupem nebo do oblastí kantonu. 

Indické obchodní e-vízum umožní obchodníkovi nebo podnikatelce užívat si kombinovaného a celkového dočasného pobytu na sto osmdesát dní v Indii. Tento typ indického E-víza s více vstupy umožní cestujícímu zůstat v zemi sto osmdesát dní nepřetržitě od data, kdy poprvé vstoupil do země. Cestovateli bude také umožněno vícekrát vstoupit do země s indickým obchodním e-vízem. 

Mějte na paměti, že indická obchodní elektronická víza budou nabídnuta jako platné povolení pro vstup do země za obchodními účely nebo komerčními požitky cestujícím a návštěvníkům po celém světě, kteří chtějí vydělávat na svých obchodních činnostech nebo obchodních činnostech. vystupování v zemi. 

Mohou se také podílet na podnikání nebo obchodu s jakýmkoli podnikatelem nebo podnikatelkou v zemi, která má v Indii zavedenou obchodní firmu nebo organizaci. Nebo se mohou zapojit do obchodu s již zavedenými obchodními firmami a společnostmi v zemi s motivem zisku pro sebe i pro organizaci. 

Různé obchodní a komerční účely, pro které může žadatel získat indické obchodní e-vízum, jsou následující: 

1. Nákup a prodej zboží a komodit v tuzemsku. 2. Účast na obchodních jednáních. Tyto schůzky mohou být technickými schůzkami. Nebo schůzky související s prodejem. 3. Zakládání nově nalezených obchodních podniků je rovněž zahrnuto do tohoto víza. Kromě toho lze také zakládat průmyslové podniky s indickým obchodním e-vízem v Indii. 

Další účely, pro které může podnikatel nebo podnikatelka vstoupit do země s indickým obchodním e-vízem, je pořádání přednášek souvisejících s obchodními a komerčními aktivitami, pořádání zájezdů a setkání souvisejících s podnikáním, zaměstnávání dělníků a zaměstnanců pro komerční organizace a firmy, jako součástí obchodních veletrhů a seminářů a mnoho dalšího! 

Toto jsou důvody, na základě kterých může indický žadatel o obchodní e-vízum vstoupit do země s indickým obchodním e-vízem. 

Pro získání schváleného indického obchodního e-víza musí žadatel nutně vlastnit následující dokumenty: 

 • Způsobilý pas: Bez platného pasu a víza nebude žádnému cizinci umožněn vstup do země za jakýmkoli účelem. Proto, pokud chce žadatel získat platná víza pro návštěvu Indie, bude muset nejprve vlastnit platný cestovní pas. 
 • Tento pas bude považován za způsobilý pro indické obchodní e-vízum, pouze pokud bude mít platnost šest měsíců ode dne, kdy bylo vízum žadateli vydáno. 
 • Kromě toho se žadatel bude muset ujistit, že má u sebe pas, který má alespoň dvě prázdné stránky. Tyto prázdné stránky budou používány úředníky imigrační a hraniční kontroly. Účelem, pro který úředník použije dvě prázdné stránky, je dát vstupní a výstupní razítko, když cestující vstoupí do země a když cestující ze země také opustí. Zjednodušeně řečeno, obvykle se to děje při příletu a při odjezdu. 
 • Zpáteční nebo další letenka: Pokud cestující, který nemá bydliště v Indii, cestuje do Indie z cizí země, která je jejich bydlištěm, může být po něm požadováno (není to povinné), aby měl spolu s dokladem také zpáteční letenku. letenku pro cestu do Indie ze země, ve které právě pobývají. 
 • Tato zpáteční letenka musí být z Indie do země, ze které přišli. Nebo pokud si cestující přeje cestovat z Indie do jiné země, bude to moci udělat pouze tehdy, bude-li mít platnou další letenku. Zpáteční letenka nebo letenka bude tedy nezbytným dokumentem, který musí mít žadatel pro žádost o indické obchodní e-vízum. 
 • Dostatek finančních prostředků: Obecným pravidlem je, že pokud cestující z cizí země cestuje do jakékoli jiné země za jakýmkoli účelem, bude muset předložit doklad o tom, že má dostatek finančních prostředků na pobyt v zemi.
 • Podobně budou muset cestující z cizích zemí prokázat, že mají dostatek finančních prostředků na pokrytí své cesty do Indie. Jedná se především o dostatek finančních prostředků, aby byl cestovatel schopen pokrýt své výdaje v Indii. 

Toto jsou obecné dokumenty požadované pro každý typ indického E-víza, které musí mít žadatel u sebe nejen pro žádost o vízum, ale také pro cestu ze své země do Indie. 

Kromě obecných požadavků a dokumentů bude žadatel o indické obchodní e-vízum povinen vlastnit některé další dokumenty, které jsou nezbytné pro uplatnění indického obchodního e-víza. Další požadované dokumenty jsou následující: 

 • Obchodní dopis: Tento dopis musí žadateli vydat společnost nebo organizace, se kterou bude v Indii obchodovat. Nebo od koho jsou pozváni k podnikání v Indii. Tento dopis musí obsahovat základní složku. Tato součást je oficiální hlavičkový papír organizace nebo společnosti. 
 • Vizitka: Stejně jako obchodní dopis bude cestující, který si přeje získat indické obchodní e-vízum, povinen vlastnit také vizitku. Pokud nemáte vizitku, měli byste vytvořit e-mailový podpis s, jménem, ​​e-mailem, označením, adresou úředníka, e-mailem s nabídkou, logem kanceláře, číslem faxu do kanceláře atd.
 • Žadatel o indické obchodní e-vízum bude muset poskytnout odpovědi na několik otázek týkajících se obchodní společnosti, která žadateli poskytuje obchodní dopis. A také o organizaci, která je na straně příjemce. 

PŘEČTĚTE SI VÍCE:

Basanta Utsav, také známý jako Holi, je živý a barevný festival oslavovaný v Shantiniketan, Západní Bengálsko, Indie. Festival označuje příchod jara a konec zimy. Je to oslava života, lásky a příchodu nové sezóny. Festival se koná každoročně v měsíci březnu a je jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Shantiniketanu. Číst Oslava Basanta Utsav v Rabindranath Tagore's Shantiniketan

Jaké jsou požadavky na indické obchodní e-vízum 

Obecné požadavky na indické obchodní e-vízum zahrnují naskenovanou kopii pasu žadatele. Tato kopie musí zvýraznit osobní údaje žadatele. A druhým základním požadavkem je nejnovější fotografie žadatele. 

Fotografie musí být předložena v souladu s pravidly a specifikacemi stanovenými indickou vládou. Tato pravidla a předpisy budou uvedeny na webových stránkách, jejichž prostřednictvím bude cestující žádat o indické obchodní e-vízum. 

Žadatel o indické obchodní e-vízum se musí ujistit, že je držitelem pasu své rodné země, který má minimální platnost šest měsíců. Tato platnost se počítá ode dne, kdy bylo vízum žadateli uděleno. 

Pokud v případě, že pas nemá uvedenou platnost, je nejlepší, aby si cestující prodloužil svůj pas nebo si vytvořil nový a ten použil pro indické procedury žádosti o elektronická víza. 

Totéž platí i pro ty žadatele, kteří mají pasy bez dvou prázdných stránek, které jsou nezbytné. 

Jedním z nejdůležitějších požadavků na indické obchodní e-vízum, které musí každý žadatel bezpodmínečně předložit spolu s dalšími dokumenty, je zvací dopis nebo obchodní dopis. Tento obchodní dopis musí obsahovat důležité informace o firmě, společnosti nebo organizaci, se kterou bude žadatel obchodovat. 

Vital obvykle obsahuje kontaktní informace organizace, jako je adresa a telefonní číslo. Kromě toho bude vyžadováno, aby byl v pozvánce uveden jako povinný požadavek e-mailový podpis a odkaz na webovou stránku organizace. 

Žadatelé se musí ujistit, že žádají o indické obchodní e-vízum alespoň čtyři dny předem od data, kdy cestující nastoupí na let do Indie. Vzhledem k tomu, že indické elektronické vízum je jedním z nejrychlejších způsobů, jak získat indické vízum, cestovatel se nemusí obávat, že vízum dorazí pozdě. 

Ale vzhledem k určitým okolnostem, které mohou neočekávaně nastat, by měl být cestující připraven na zpoždění při příjezdu svých indických elektronických víz. 

PŘEČTĚTE SI VÍCE:

Pokud máte nějaké problémy s vyplněním formuláře žádosti o vízum pro Indii nebo máte pochybnosti o formuláři eVisa India, nebo máte dotaz ohledně plateb nebo potřebujete urychlit svou žádost, můžete kontaktovat indickou podporu víz na tomto odkazu. Na váš dotaz odpovíme do jednoho dne. Více se dozvíte na Help Desk

Shrnutí indických obchodních digitálních víz 

To je vše, co musí žadatelé o indické obchodní e-vízum vědět. V tomto příspěvku jsou uvedeny požadavky, základní dokumenty, doba trvání víza, doba potřebná k vyřízení víza a mnoho dalšího. 

Zda cestovatel bere vstup do Indie za účelem rozkvětu svého podnikání. Ať už vstupují do země za účelem založení nového podniku, indické obchodní e-vízum bude vždy považováno za jednu z nejlepších možností, kterou může každý obchodník nebo podnikatelka použít! Nejlepší na tom je, že protože indická obchodní elektronická víza jsou elektronická víza, lze je získat online! 

Často kladené otázky o indických obchodních e-vízech 

Kolik dní bude moci cestovatel zůstat v Indii s indickým obchodním e-vízem? 

Indické obchodní e-vízum je vízum s více vstupy, které umožňuje cestujícímu zůstat v zemi po dobu šesti měsíců, což je celkem sto osmdesát dní. Toto bude považováno za platné ode dne, kdy vízum začalo nabýt platnosti, do dne, kdy platnost víza skončí. 

Jak může cestovatel získat indické obchodní e-vízum tím, že o něj požádá online? 

Držitelé pasů z více než sto šedesáti zemí mohou získat indické obchodní e-vízum tím, že o něj zažádají digitálně na internetu. Celý proces žadatele o indické obchodní E-Visa bude probíhat pouze online. I pro obdržení schválených víz nebude muset žadatel cestovat na žádnou ambasádu nebo konzulát. 

Obecně lze indické obchodní e-vízum získat splněním tří jednoduchých kroků. Tři snadné kroky jsou: 1. Vyplnění online formuláře žádosti o indické obchodní e-vízum. 2. Přiložení a odeslání důležitých dokumentů. 3. Placení poplatků nebo poplatků indických obchodních E-Visa online. 

Jak dlouho bude trvat, než indické obchodní e-vízum dorazí do e-mailové schránky žadatele? 

Postupy indického obchodního e-víza lze dokončit poměrně rychle. To se však stane pouze v případě, že se žadatel ujistí, že k formuláři žádosti o indické eVisa připojil všechny správné dokumenty a také správně vyplnil všechna pole ve formuláři žádosti o indické eVisa. 

Žadatelé o indická obchodní elektronická víza budou moci odeslat žádost čtyři měsíce předem od data, kdy zamýšlejí letět ze své země do Indie za obchodními účely. Velmi obecným aspektem indických obchodních e-víz je doručení do dvou pracovních dnů. 

Mnoho okolností však může vytvářet překážky v době zpracování víza, což může vést ke zvýšení počtu dní, ve kterých vízum dorazí do e-mailové schránky žadatele. Maximální počet dní, ve kterých může žadatel očekávat, že jeho indické obchodní e-vízum dorazí, je čtyři až sedm dní, přičemž minimální doba je 24 hodin. 

Jaké dokumenty bude žadatel o indické obchodní e-vízum potřebovat, aby mohl požádat o indické obchodní e-vízum? 

Chcete-li požádat o indické obchodní e-vízum online, musí si způsobilý cestující nejprve připravit svůj pas. Tento pas by měl mít dostatečnou platnost a dostatek mezer. Cestovatelé by také měli mít své nejnovější fotografie ve stylu dokumentů. 

Žadatelé ze zámoří musí mít zpáteční letenku. Nebo bude muset mít další letenku z Indie do třetí destinace. Jako další doklady by měl mít žadatel s sebou obchodní dopis nebo vizitku!

PŘEČTĚTE SI VÍCE:

Cesta do Indie je na seznamu mnoha lidí a je to místo, které vám může skutečně otevřít oči pro nové kultury a jedinečné oblasti. Více se dozvíte na 

Top 10 nejlepších letovisek v Indii

Co je to indické obchodní eVisa?

Indické obchodní vízum, známé také jako e-Business vízum, je typ elektronické cestovní autorizace, která umožňuje jednotlivcům ze způsobilých zemí navštívit Indii z různých obchodních důvodů. Tento systém eVisa byl spuštěn v roce 2014, aby zjednodušil proces žádosti o vízum a přilákal do Indie více zahraničních návštěvníků.

E-Business vízum je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak navštívit Indii. Eliminuje nutnost žádat o fyzické vízové ​​razítko do pasu nebo navštěvovat indickou ambasádu či konzulát. S indickým obchodním vízem můžete přijet do Indie za různými účely, jako je účast na obchodních jednáních, prodej nebo nákup zboží a služeb, založení obchodního nebo průmyslového podniku, pořádání zájezdů, pořádání přednášek, nábor pracovníků, účast na obchodní nebo obchodní výstavy a účast na sportovních aktivitách.

Chcete-li požádat o indické obchodní vízum, musíte vyplnit online elektronický formulář žádosti a odeslat jej s nezbytnými podpůrnými doklady. Zahraniční turisté nyní mohou žádat až 120 dní před předpokládaným datem příjezdu do země, protože lhůta pro podávání žádostí elektronického vízového systému byla prodloužena z 20 na 120 dní. Aby se předešlo problémům na poslední chvíli, doporučuje se, aby obchodní návštěvníci požádali o obchodní víza alespoň čtyři dny před plánovaným příjezdem.

Indický imigrační úřad vyzývá návštěvníky vstupující do Indie, aby požádali o indické vízum online, známé také jako indické elektronické vízum, než aby navštívili indický konzulát nebo indickou ambasádu. To nejen zjednodušuje proces aplikace, ale také šetří čas a úsilí. Systém e-Visa je navíc k dispozici občanům z více než 180 zemí, což usnadňuje cestovatelům z různých částí světa návštěvu Indie za obchodními nebo turistickými účely.

Které země mají nárok na indické obchodní eVisa?

Následující země se kvalifikují pro indické obchodní eVisa:

Argentina

Austrálie

Rakousko

Belgie

Chile

Praha republika

Dánsko

Francie

Německo

Řecko

Irsko

Itálie

Japonsko

Mexiko

Myanmar

Nizozemí

Na Novém Zélandu

Omán

Peru

Filipíny

Polsko

Portugalsko

Singapore

S. Afrika

Jižní Korea

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Tchaj-wan

Thailand

United States 

Spojené arabské emiráty

Albánie

Andorra

Angola

Anguilla

Togo a Barbuda

Arménie

Aruba

Ázerbajdžán

Bahamské ostrovy

Barbados

Bělorusko

Belize

Benin\sBolívie

Srbsko a Černá Hora

Botswana

Brazílie

Brunej

Bulharsko

Burundi

Kambodža

Kapverdy Kamerun

Ostrov Jamajka

Kolumbie

Cookovy ostrovy a Komory

V Kostarice

Pobřeží slonoviny

Chorvatsko

Kuba

Kypr

Džibutsko

Dominika

Východní Timor, 

Dominikánská republika

Ekvádor

Jižní Amerika

Eritrea

Estonsko

Spravedlivá Guinea

Fidži

Finsko

Gabon

Gambie

Georgia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guyana

Haiti

Honduras

Maďarsko

Island

Izrael

Island

Izrael

Jamaica

Jordán

Keňa

Kiribati

Venezuela

Vietnam

Zambie

Zimbabwe

PŘEČTĚTE SI VÍCE:

Podle pravidel indického imigračního úřadu pro indická e-víza nebo elektronická indická víza máte v současné době povoleno opustit Indii na e-vízum letecky, vlakem, autobusem nebo výletní lodí, pokud jste požádali o turistické e-vízum do Indie nebo Obchodní e-vízum pro Indii nebo lékařské elektronické vízum pro Indii. Z Indie můžete opustit jedno z níže uvedených letišť nebo přístavů. Více se dozvíte na Indická výstupní pravidla a pravidla e-Visa

Způsobilost získat indické obchodní eVisa

Předpokládejme, že se rozhodujete navštívit Indii za obchodními účely a chcete požádat o indické obchodní vízum online. V takovém případě musíte splnit několik požadavků na způsobilost.

Než požádáte o indické eVisa, musíte mít občanství jednoho ze 165 národů, pro které již víza nejsou vyžadována. Pokud je vaše země na tomto seznamu, můžete požádat o indické obchodní vízum online bez návštěvy velvyslanectví nebo konzulátu.

Váš účel návštěvy musí také souviset s podnikáním, což může zahrnovat účast na obchodních jednáních, konferencích nebo prozkoumávání potenciálních obchodních příležitostí v Indii.

Nejlepší by bylo, kdybyste měli cestovní pas platný alespoň šest měsíců po příjezdu do Indie, abyste mohli požádat o indické obchodní vízum online. Kromě toho musí být ve vašem pasu k dispozici alespoň dvě prázdné stránky pro razítko víza.

Je důležité mít na paměti, že informace, které poskytnete při žádosti o indické eVisa, musí odpovídat informacím uvedeným ve vašem pasu. Jakýkoli nesoulad mezi těmito dvěma může mít za následek zdržení nebo zamítnutí vašeho vstupu do Indie, v závislosti na situaci.

Nakonec musíte do Indie vstoupit pouze prostřednictvím stanic pro kontrolu přistěhovalectví, které vláda schválila. Skládají se z 5 námořních přístavů a ​​28 letišť určených k tomuto využití.

Jak lze získat indické obchodní eVisa?

Pokud plánujete cestovat do Indie za obchodními účely, je žádost o indické obchodní eVisa jednoduchou a pohodlnou možností. Chcete-li začít, ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné dokumenty.

V první řadě budete potřebovat naskenovanou kopii první stránky pasu, což by mělo být standardní. Kromě toho budete potřebovat aktuální barevnou fotografii vašeho obličeje pasového formátu. Ujistěte se, že váš pas je k dispozici minimálně šest měsíců od vstupu do Indie.

Budete také potřebovat funkční e-mailovou adresu, debetní nebo kreditní kartu k zaplacení poplatku za žádost o vízum a zpáteční letenku z vaší země (to je volitelné). Pokud žádáte o konkrétní typ víza, ujistěte se, že máte po ruce požadované dokumenty.

Žádost o indické obchodní eVisa je jednoduchá a lze ji provést online. Budete muset vyplnit online žádost, což by mělo trvat jen několik minut, a vybrat si preferovaný online platební režim. Poplatek za přihlášku lze uhradit jakýmikoli penězi ze 135 uvedených zemí prostřednictvím kreditní karty, debetní karty nebo PayPal.

Po odeslání žádosti můžete být požádáni o poskytnutí kopie pasu nebo fotografie obličeje. Tyto informace můžete odeslat prostřednictvím e-mailu nebo online portálu eVisa. Pokud posíláte informace e-mailem, pošlete je na [chráněno e-mailem].

Po odeslání žádosti můžete očekávat, že obdržíte svá indická obchodní eVisa e-mailem do 2 až 4 pracovních dnů. S vaším eVisa můžete bez problémů vstoupit do Indie a pustit se do podnikání.

Než si ale naplánujete cestu, je důležité si uvědomit, že jako cizinec budete ke vstupu do země potřebovat získat indické obchodní vízum. Tento typ víza je vyžadován pro obchodní návštěvy, jako jsou konference, schůzky a školicí programy. Požádejte tedy o indické obchodní vízum v dostatečném předstihu před plánovaným datem cesty.

PŘEČTĚTE SI VÍCE:

Severovýchodní Indie je dokonalou eskapádou pro každého, kdo hledá fascinující scénickou krásu a klidnou krajinu, doplněnou o směs svérázných trhů. Přestože všech sedm sester sdílí určitou podobnost, každá z nich je svým vlastním způsobem jedinečná. K tomu se přidává kulturní rozmanitost sedmi států, která je opravdu bezvadná. Číst Skrytý klenot Indie – Sedm sester

Jak dlouho mohu zůstat v Indii s indickým obchodním eVisa?

Pro jednotlivce, kteří potřebují navštívit Indii za obchodem, je indická obchodní eVisa oblíbenou volbou. S tímto vízem mohou kvalifikovaní jednotlivci volat do Indie po dobu až 180 dní, přičemž každý fiskální rok jsou vydána dvě víza. Je důležité mít na paměti, že toto vízum nelze prodloužit, takže pokud potřebujete v Indii zůstat delší dobu, musíte požádat o jiný druh víza.

Chcete-li vstoupit do Indie pomocí indických obchodních eVisa, musíte dorazit na jedno z 28 určených letišť nebo pěti námořních přístavů. Předpokládejme, že plánujete vstoupit do země přes pozemní hranici nebo přístav, který není vybrán pro vízum. Pro získání příslušného víza musíte navštívit indickou ambasádu nebo konzulát. Je také nezbytné opustit zemi prostřednictvím jedné z autorizovaných imigračních kontrol nebo ICPS v Indii.

Jaká klíčová fakta musíte vědět o indických eBusiness vízech?

Pokud plánujete cestovat do Indie za obchodními účely, je nezbytné znát pokyny a požadavky indických obchodních víz. V první řadě je důležité si uvědomit, že indické eBusiness vízum nelze po vydání převést ani prodloužit. Je tedy nezbytné naplánovat si cestu odpovídajícím způsobem a zajistit, že všechny své obchodní aktivity stihnete během platnosti víza.

Kromě toho mohou jednotlivci požádat o dvě eBusiness víza během kalendářního roku. Pokud tedy často cestujete do Indie na služební cesty, musíte se podle toho naplánovat a zajistit, že dodržíte maximální limit.

Je také nutné, aby žadatelé měli na svých bankovních účtech dostatek finančních prostředků na podporu po celou dobu pobytu v Indii. Je to proto, že můžete být požádáni o předložení dokladu o finanční stabilitě během procesu žádosti o vízum nebo při příjezdu do Indie.

Dalším zásadním aspektem, na který je třeba pamatovat, je mít s sebou během svého pobytu v Indii kopii vašeho schváleného indického obchodního víza. Je to proto, aby se předešlo případným komplikacím nebo zmatkům s místními úřady a zajistil se hladký průběh cesty.

Kromě toho je při žádosti o indické obchodní vízum povinné ukázat zpáteční nebo další letenku. Je to proto, abyste měli potvrzený plán opustit zemi po dokončení svých obchodních aktivit.

Váš pas musí mít k dispozici alespoň dvě prázdné stránky pro vstupní a výstupní razítko a musí být platný alespoň šest měsíců po příjezdu do Indie.

A konečně, pokud jste držitelem mezinárodních cestovních dokladů nebo diplomatických pasů, nemůžete žádat o indické eBusiness vízum. Proto je vždy nejlepší zkontrolovat kritéria způsobilosti před podáním žádosti o vízum.

Co mohu dělat s vízem e-Business do Indie?

E-Business vízum pro Indii je elektronický autorizační systém určený pro cizí státní příslušníky, kteří chtějí přijet do Indie za obchodními účely.

Indické obchodní vízum je vynikající volbou pro ty, kteří navštíví Indii, aby se zúčastnili obchodních schůzek, jako jsou obchodní a technická jednání. Je to také perfektní volba, pokud plánujete prodávat nebo nakupovat zboží a služby v zemi nebo zakládat obchodní či průmyslový podnik. Kromě toho, pokud chcete provádět zájezdy nebo poskytovat přednášky pro Global Initiative for Academic Networks (GIAN), vízum e-Business je tou správnou cestou.

Kromě toho vám vízum e-Business do Indie umožňuje nabírat pracovníky nebo se účastnit obchodních nebo obchodních veletrhů a výstav. Je také ideální pro návštěvu země jako odborník nebo specialista na projekt. Celkově vzato je e-Business vízum pro Indii vynikající volbou pro každého, kdo se chce zapojit do činností souvisejících s podnikáním.

Chcete-li získat indické obchodní vízum, budete muset požádat online a poskytnout potřebné dokumenty, jako je pas, aktuální fotografie a důkaz o vašich obchodních aktivitách. Jakmile bude vaše žádost schválena, obdržíte elektronické vízum ke vstupu do Indie za obchodními účely.

Jaké věci nemohu s vízem pro e-business do Indie dělat?

Jako cizinec navštěvující Indii je nezbytné porozumět vízovým normám a předpisům, aby cesta proběhla hladce a bez problémů.

Odpověď na vaši otázku obvykle trvá jen několik minut, než dokončíte proces žádosti o vízum pro e-business v Indii. Pokud spolu s formulářem žádosti poskytnete všechny požadované informace a dokumenty, můžete očekávat, že vaše e-Visa obdržíte e-mailem do 24 hodin. Doporučuje se však podat přihlášku alespoň čtyři pracovní dny před zamýšlenou návštěvou Indie, abyste předešli problémům na poslední chvíli.

E-Business vízum do Indie je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak se do Indie dostat za obchodními účely. Celý proces lze absolvovat online, takže nemusíte osobně navštěvovat indický konzulát nebo ambasádu. Díky tomu je pohodlnou a časově nenáročnou možností pro obchodní cestující.

Je nezbytné poznamenat, že ačkoli neexistuje žádný limit pro účast na náboženských místech nebo účast na standardních náboženských aktivitách, vízové ​​normy vám zakazují zapojit se do jakékoli „tablighské práce“. To zahrnuje přednášky o ideologii Tablighi Jamaat, rozšiřování brožur a přednášení projevů na náboženských místech. Porušení těchto norem může mít v budoucnu za následek pokuty nebo dokonce zákaz vjezdu.

PŘEČTĚTE SI VÍCE:

I když můžete opustit Indii 4 různými způsoby cestování, viz. letecky, výletní lodí, vlakem nebo autobusem, platí pouze 2 způsoby vstupu, když do země vstoupíte na e-Visa Indie (India Visa Online) letecky a výletní lodí. Číst Letiště a námořní přístavy pro indická víza

Co je to indické obchodní vízum? 

Indické obchodní vízum je vynikající volbou pro ty, kteří se chtějí podílet na obchodních aktivitách v Indii. S pohodlím elektronického vízového systému je žádost o obchodní vízum jednodušší a rychlejší. 

Vícevstupové indické e-Business vízum umožňuje pobyt v délce až 180 dnů počínaje datem prvního vstupu.

E-víza pro Indii jsou od 1. dubna 2017 rozdělena do tří kategorií, přičemž jednou z nich je kategorie Business Visa.

Zahraniční cestující mohou nyní požádat o své obchodní vízum až 120 dní před předpokládaným datem příjezdu do Indie v rámci elektronického vízového systému, který rozšířil okno pro žádosti z 30 na 120 dní.

Díky tomu bylo získávání obchodních víz pro obchodní cestující jednodušší.

Doporučuje se, aby obchodní cestující požádali o indické obchodní vízum alespoň čtyři dny před cestou. 

Většina žádostí je zpracována do čtyř dnů, ale někdy může vyřízení víza trvat ještě několik dní. Po schválení je však platnost indických obchodních víz jeden rok, což poskytuje obchodním cestujícím dostatek času na dokončení jejich aktivit v Indii.

Pokud tedy plánujete služební cestu do Indie, zvažte podání žádosti o indické obchodní vízum, aby vaše cesta byla bezproblémová a pohodlná.

Jak funguje vízum pro e-business?

Při cestování do Indie za obchodními účely je nezbytné znát požadavky na získání indického obchodního víza. Zde jsou některá důležitá fakta mějte na paměti před aplikací:

Platnost: Indické obchodní vízum je platné jeden rok od data vydání a jedná se o vícevstupové vízum, které držiteli umožňuje vstoupit do Indie několikrát během daného roku.

Délka pobytu: Návštěvníci mohou zůstat v Indii 180 dní v roce platnosti víza.

Nekonvertibilní a nerozšiřitelné: Po vydání nelze indické obchodní vízum převést na jiný typ víza ani prodloužit jeho původní dobu platnosti.

Maximálně dvě víza: Jednotlivec může požádat o dvě indická obchodní víza v kalendářním roce.

Dostatek finančních prostředků: Žadatelé musí mít dostatečné finanční prostředky, aby se mohli během svého pobytu v Indii uživit.

Požadované dokumenty: Návštěvníci musí mít u sebe kopii svých schválených indických obchodních víz po celou dobu pobytu v Indii.

Při žádosti o vízum musí mít také zpáteční nebo další letenku a jejich pas musí být autorizován po dobu nejméně šesti měsíců od příjezdu do Indie s alespoň dvěma prázdnými stránkami pro imigrační a hraniční kontrolní razítka.

Požadavky na pas: Všichni žadatelé musí mít individuální pas bez ohledu na věk. Diplomatické nebo mezinárodní cestovní doklady nejsou způsobilé pro indické obchodní vízum.

Zakázané oblasti: Indické obchodní vízum nelze použít k návštěvě chráněných/omezených oblastí nebo oblastí Cantonmentu.

Při zohlednění těchto požadavků mohou jednotlivci zajistit hladký proces při žádosti o indické obchodní vízum a maximálně využít služební cestu do Indie.

Při žádosti o indické obchodní vízum, poskytující další podpůrné dokumenty je zásadní pro zvýšení vašich šancí na úspěch. 

Nejprve budete muset poskytnout buď vizitku nebo obchodní dopis, který slouží jako důkaz vašeho povolání. Tento dokument by měl jasně uvádět vaši pozici ve společnosti a povahu vašeho podnikání.

Kromě toho budete také muset odpovědět na konkrétní otázky týkající se vysílající a přijímající organizace. 

Tyto otázky pomohou indické vládě porozumět účelu vaší návštěvy a vztahu mezi těmito dvěma organizacemi. 

Při zodpovězení těchto otázek je důležité být co nejkomplexnější a nejpřesnější, protože jakákoli nesprávná informace by mohla vaši žádost o vízum zpozdit nebo zamítnout.

Celkově vzato, mít solidní pochopení Indické obchodní vízum požadavky a poskytnutí nezbytných podpůrných dokumentů vám poskytne nejlepší šanci získat vízum a vydat se na svou služební cestu do Indie.

Co můžete dělat s obchodním vízem do Indie

Indické obchodní vízum je skvělou volbou pro jednotlivce cestující do Indie za obchodními účely. S e-Business vízem můžete během jednoho roku podniknout více cest do Indie a strávit v zemi až 180 dní. 

Toto vízum je ideální pro obchodní cestující, kteří chtějí navštívit technické nebo obchodní jednání, založit obchodní podnik, provádět zájezdy, poskytovat přednášky, nábor lidských zdrojů, účastnit se výstav nebo veletrhů nebo sloužit jako expert nebo specialista v souvislosti s probíhajícím projektem. . 

Jeden může získat indické obchodní vízum online, takže proces je pohodlný a bezproblémový. Pokud tedy chcete podnikat v Indii, indické obchodní vízum stojí za zvážení!

Jak dlouho platí vízum pro e-business v Indii?

Indické obchodní vízum je pohodlný a efektivní způsob, jak mohou oprávněné občany cestovat do Indie za obchodními účely. S tímto vízem můžete v Indii zůstat téměř 180 dní v roce, a to buď najednou, nebo prostřednictvím několika cest. Během této doby máte také povoleno více vstupů, pokud celkový počet dní, které strávíte v Indii, je maximálně 180.

Je však třeba poznamenat, že během jednoho roku můžete získat maximálně dvě indická obchodní víza. Pokud je potřeba zůstat v Indii delší dobu, požádejte místo toho o konzulární vízum. Bohužel indické obchodní vízum nelze prodloužit.

Při používání indických obchodních víz je nezbytné mít na paměti, že do země musíte vstoupit přes jedno z 28 určených letišť nebo pěti námořních přístavů. Můžete odletět z jakékoli autorizované imigrační kontrolní stanice (ICPS) v Indii.

 Pokud však potřebujete vstoupit do Indie po zemi nebo přes vstupní přístav, který není součástí určených přístavů pro elektronická víza, musíte požádat o vízum na velvyslanectví nebo konzulátu.

Nejčastější dotazy k vízům pro indické elektronické podnikání

Jak mohu získat obchodní vízum do Indie?

Pokud jste držitelem pasu z jedné z více než 160 zemí, budete rádi, když budete vědět, že získání Indické obchodní vízum nikdy nebylo jednodušší. Vzhledem k tomu, že celý proces podávání žádostí probíhá online, nemusíte se obávat návštěvy velvyslanectví nebo konzulátu.

Skvělá věc na indických obchodních vízech je, že můžete zahájit proces žádosti již 120 dní před datem odjezdu. Pro zajištění hladkého a bezstresového zážitku se však doporučuje dokončit proces alespoň čtyři pracovní dny před vaší cestou.

Abyste získali nárok na indické obchodní vízum, musíte splnit obecné požadavky na elektronické vízum. Ale pro obchodní cestující je tu další krok. Budete muset poskytnout obchodní dopis nebo kartu a odpovědět na otázky týkající se vaší odesílající a přijímající organizace.

Jakmile bude vaše žádost schválena, obdržíte indické obchodní vízum e-mailem. Ať už tedy jedete do Indie za prací nebo na obchodní schůzku, indická obchodní víza vám usnadní cestování bez potíží.

Jak dlouho trvá získání obchodního víza do Indie?

Pokud plánujete služební cestu do Indie, budete rádi, když budete vědět, že proces žádosti o indické obchodní vízum je rychlý a pohodlný. Do formuláře můžete vyplnit všechny potřebné informace a dokumenty během několika minut.

Jedním z důležitých aspektů indických obchodních víz je, že svou žádost můžete podat až 4 měsíce před datem příjezdu, což vám dává dostatek času, abyste vše vyřešili. Nabídněte svou žádost čtyři pracovní dny před cestou, abyste měli dostatek času na zpracování.

Ve většině případů žadatelé obdrží víza do 24 hodin, což je neuvěřitelně rychlé. Vždy je však nejlepší povolit až 4 pracovní dny pro případ neočekávaného zpoždění.

Nejlepší na indických obchodních vízech je, že není třeba osobně navštěvovat velvyslanectví nebo konzulát. Celý proces probíhá elektronicky, což z něj činí jeden z nejrychlejších způsobů, jak získat přístup do Indie pro vaše obchodní potřeby.

Jaké dokumenty jsou vyžadovány pro indické obchodní vízum?

Žádost o Indické obchodní vízum je nyní snazší než kdy předtím, protože to vše můžete udělat online. Existuje však několik požadavků, které musíte splnit, abyste získali nárok na indické obchodní vízum. 

Nejprve se ujistěte, že váš pas je platný alespoň šest měsíců od vašeho příjezdu do Indie. Kromě toho budete muset poskytnout a fotografie ve stylu pasu který splňuje všechny indické vízové ​​požadavky na fotografie.

Když přijedete do Indie, budete muset prokázat doklad o své další cestě. To znamená mít připravenou zpáteční letenku.

K vyplnění žádosti o indické obchodní vízum budete muset poskytnout další dokumentaci, jako je vizitka nebo dopis od vašeho zaměstnavatele. Mohou vám být také položeny otázky týkající se vysílající a přijímající organizace.

Jednou z dobrých věcí na žádosti o indické obchodní vízum online je to, že můžete snadno nahrát všechny své podpůrné dokumenty elektronicky. To znamená, že nebudete muset osobně navštívit indický konzulát nebo ambasádu, abyste předložili své papíry.

Indie: prosperující obchodní centrum

Indie je rychle se rozvíjející obchodní centrum s prosperující ekonomikou a velkým množstvím kvalifikovaných pracovních sil. Země udělala v posledních letech velké pokroky, aby se stala přátelštější k podnikání, s významnými zlepšeními v infrastruktuře, technologiích a reformách politik. 

Indie je nyní šestou největší ekonomikou světa a předpokládá se, že se do roku 2030 stane třetí. Silná stránka země spočívá v jejích rozmanitých průmyslových odvětvích, včetně informačních technologií, výroby, farmacie a biotechnologie.

S velkým a rostoucím spotřebitelským trhem nabízí Indie obrovské příležitosti pro podniky, které chtějí rozšířit své operace. Indická vláda navíc zavedla několik pobídek a iniciativ na podporu zahraničních investic a usnadnění podnikání v Indii. 

Celkově vzato, indické obchodní prostředí, kvalifikovaná pracovní síla a robustní infrastruktura z ní činí atraktivní destinaci pro domácí i mezinárodní podniky.

PŘEČTĚTE SI VÍCE:

V Indii je mnoho nesmírně fascinujících a romantických míst pro líbánky, jejichž ohromující rysy a úchvatné výhledy jsou příliš fantastické na to, abychom je mohli odmítnout, aby byla tato dovolená ještě exkluzivnější. Číst Turistický průvodce po nejlepších místech pro líbánky v Indii


Občané mnoha zemí včetně United States, Francie, Dánsko, Německo, Španělsko, Itálie mají nárok na Indie e-vízum(Indické vízum online). Můžete požádat o Indická aplikace e-Visa online tady.

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo potřebujete pomoc s vaší cestou do Indie nebo Indie e-Visa, kontaktujte Indická vízová podpora pro podporu a vedení.