• AngličtinafrancouzskýNěmecItalšpanělský
 • POUŽÍVEJTE INDICKÉ VÍZUM

Indie Požadavky na fotografii eVisa

Chcete-li požádat o vízum eTourist, eMedical nebo eBusiness pro Indii, musí cestující odeslat digitální sken životopisné stránky svého pasu a aktuální fotografii, která splňuje specifická kritéria.

Proces žádosti o indické e-vízum je zcela online a všechny dokumenty, včetně fotografie, musí být nahrány digitálně. Díky tomu je získání přístupu do Indie prostřednictvím e-Visa nejpřímější a nejpohodlnější možností, protože žadatelé nemusí předkládat fyzické papíry na velvyslanectví nebo konzulátu.

Elektronická víza pro Indii lze získat velmi snadno, pokud splníte všechny podmínky způsobilosti a požadavky na doklady, které pro ně stanoví indická vláda. Jedním z dokumentů požadovaných v žádosti je měkká kopie a pasová fotografie tváře návštěvníka. Tato fotografie obličeje návštěvníka je vyžadována při žádosti o všechna indická e-víza, bez ohledu na to, zda žádáte o Turistické e-vízum pro Indiise Obchodní e-vízum pro Indiise Lékařské e-vízum pro Indii, Nebo Lékařské ošetřovatelské e-vízum pro Indii, všechny vyžadují, abyste nahráli fotografii svého obličeje ve stylu pasu, když o ně žádáte online. Tato příručka vám pomůže zjistit všechny požadavky na víza do Indie. Jakmile budete znát všechny požadavky na fotografie indických víz, můžete to snadno požádejte o indické e-vízum online a to také bez nutnosti navštívit místní indické velvyslanectví ve vaší zemi za účelem získání indického e-víza.

Níže jsou uvedeny požadavky, které musí fotografie splňovat, aby byla přijata.

Požadavky na velikost fotografie indického víza a formát souboru

Aby bylo zajištěno, že fotografie žadatele bude přijata, musí splňovat správnou velikost a specifikace souboru. Nesplnění těchto požadavků může mít za následek zamítnutí žádosti s tím, že žadatel musí podat novou žádost o vízum.

Projekt kritické specifikace pro fotografii jsou následující:

Minimální povolená velikost je 10 KB, zatímco maximální je 1 MB. Fotku nám můžete poslat e-mailem na [chráněno e-mailem] pokud máte velikost větší než tato.

Výška a šířka obrázku musí být stejná a ne oříznutá.

Formát souboru musí být JPEG. Je důležité si uvědomit, že soubory PDF nelze nahrát a nebudou přijaty. Obsah nám můžete poslat e-mailem na adresu [chráněno e-mailem] pokud máte nějaké jiné formáty.

 

Další kritéria pro fotografie s vízy do Indie

Kromě správné velikosti a formátu souboru musí být splněno několik dalších specifikací pro fotografie předložené s žádostí o e-vízum pro Indii.

Žadatelé musí vzít na vědomí tyto specifikace, protože předložení fotografií, které nesplňují tato kritéria, může mít za následek zpoždění ve zpracování nebo zamítnutí žádosti o vízum.

Barevné vs. černobílé fotografie pro Indie e-Visa

Při žádosti o an Indické e-vízum, uchazeči mohou zaslat barevnou nebo černobílou fotografii. Je však zásadní, aby fotografie přesně reprezentovala rysy žadatele bez ohledu na její barevný formát.

Zatímco indická vláda přijímá barevné a černobílé fotografie, preferujeme barevné fotografie protože obvykle nabízejí více detailů a jasnosti. Je důležité poznamenat, že fotografie snesmí být měněny pomocí počítačového softwaru v žádném případě.

Požadavky na pozadí pro indické e-Visa Photo

Při fotografování pro Indické e-vízum, je důležité zajistit, aby pozadí splňovalo specifická kritéria.

Projekt pozadí by mělo být hladké, světlé nebo bílé, na záběru nejsou vidět žádné obrázky, dekorativní tapety nebo jiné osoby. Subjekt by se měl postavit před obyčejnou zeď a stát od ní přibližně půl metru zabránit vrhání stínů na pozadí. Je důležité si uvědomit, že odstíny na pozadí mohou způsobit odmítnutí fotografie.

Nošení brýlí na fotografiích indických e-víz

Aby bylo zajištěno, že na fotografii indického elektronického víza bude tvář žadatele viditelná, ano je důležité si uvědomit, že brýle, včetně dioptrických a slunečních brýlí, musí být odstraněny.

Kromě toho by se měl subjekt ujistit, že má oči zcela otevřené a že fotografie nemá efekt „červených očí“. Pokud jsou přítomny "červené oči", doporučuje se fotografii znovu pořídit, než ji odstranit pomocí softwaru. Použití přímého blesku může způsobit efekt „červených očí“, proto je vhodné se jeho použití vyvarovat.

Pokyny pro výraz obličeje pro indické fotografie s elektronickým vízem

Při fotografování na indické elektronické vízum je zásadní zachovat specifický výraz obličeje.

Na fotografii indického víza není povoleno usmívat se a subjekt by měl zachovat neutrální výraz se zavřenými ústy. Zásadní je, aby na fotce nebyly vidět zuby. Je to proto, že úsměv může narušovat přesná biometrická měření používaná pro účely identifikace. Obrázek odeslaný s příponou nevhodný výraz obličeje nebude přijata a žadatel musí podat novou žádost.

Nošení náboženského hidžábu na fotografiích indických e-víz

Indická vláda umožňuje nosit náboženské pokrývky hlavy, jako je hidžáb na fotografii e-Visa, pokud je vidět celý obličej.

Je důležité si uvědomit, že jsou povoleny pouze šátky nebo klobouky nošené pro náboženské účely. Jakýkoliv jiný doplňky, které částečně zakrývají obličej, musí být z fotografie odstraněny.

Průvodce pořízením digitální fotografie Indie e-Visa a další požadavky

Zajistit úspěšnost Aplikace e-víza v Indii, poskytnutí digitální fotografie, která splňuje specifická kritéria uvedená výše, je zásadní. Zde je návod krok za krokem pro pořízení vhodné fotografie:

 • Najděte obyčejné bílé nebo světlé pozadí v dobře osvětlené místnosti
 • Odstraňte všechny předměty, které zakrývají obličej, včetně klobouků a brýlí
 • Ujistěte se, že vlasy nezakrývají obličej
 • Postavte se asi půl metru od zdi
 • Zaměřte se na kameru přímo s viditelnou celou hlavou, od vlasové linie po bradu
 • Zkontrolujte, zda na fotce nejsou stíny na pozadí nebo obličej a červené oči
 • Nahrajte fotografii během proces žádosti o e-vízum

Je také důležité poznamenat, že nezletilí cestující do Indie vyžadují samostatnou žádost o vízum s digitální fotografií.

Cizí státní příslušníci musí kromě poskytnutí vhodné fotografie splnit i další požadavky Indická aplikace e-Visa, včetně vlastnictví cestovního pasu platného alespoň šest měsíců od data příjezdu do Indie, debetní nebo kreditní karty pro placení poplatků, aktivní e-mailové adresy a správného vyplnění formuláře e-Visa s osobními a pasovými údaji.

Pro víza e-Business nebo e-Medical může být vyžadována další dokumentace. Chyby v žádosti nebo nesplnění fotografických specifikací mohou mít za následek zamítnutí žádosti o vízum, což může způsobit narušení cestování.

Požadavky na indické elektronické vízum

Cestování do Indie s vízem se díky zavedení elektronického víza stalo velmi jednoduchým a rychlým. Cestovatelé z celého světa cestují do Indie s digitálním vízem, o které lze zažádat během několika minut na internetu.

Než však žadatel začne žádat o indické E-Visa, musí se poučit o seznamu souborů, které budou požádány o předložení spolu s formulářem žádosti o indické E-Visa.

Typy souborů se do značné míry liší v závislosti na druhu víza, o které žadatel žádá. Pro téměř každý typ indického elektronického víza je povinné přiložit určité podobné soubory.

Pokud žadatel žádá o indické vízum na internetu, měl by poskytnout všechny nezbytné soubory pouze elektronicky. K odeslání ke schválení zastupitelským úřadům nebo jiným podobným úřadům nebude vyžadována žádná tištěná kopie souborů.

Soubory, které budou převedeny na elektronickou kopii, lze nahrát s přihláškou v následujících formátech:-

 • PDF
 • JPG
 • PNG
 • TIFF
 • GIF atd.

Soubory, které budou požádány, mají být nahrány na webovou stránku, ze které žadatel získává indické E-vízum. Může to být také indická elektronická vízová služba online. V mnoha případech může být žadatel požádán o zaslání souborů e-mailem webové službě za účelem zpracování jeho žádosti o vízum.

Pokud není možné, aby některý žadatel nahrál své dokumenty ve výše uvedených formátech, může si tyto dokumenty vyfotit a nahrát. Mobilní telefony, tablety, počítače, profesionální skenovací zařízení, profesionální fotoaparáty atd. jsou některá zařízení, která lze použít k pořízení snímků základních souborů.

V seznamu základních souborů požadovaných pro indickou aplikaci E-Visa je mimořádně důležitý obrázek žadatele ve stylu pasu. To je důvod, proč tento článek informuje žadatele o pokynech a specifikacích souvisejících s fotografií ve stylu pasu, které musí být dodrženy pro úspěšnou aplikaci indického E-Visa.

Poznámka: Indická elektronická víza pro turisty, indická elektronická víza pro obchodní účely a indická elektronická víza pro lékařské účely vyžadují, aby žadatel bezpodmínečně přiložil fotografii pasového formátu.

Splnění indických E-Visa fotografických specifikací

Tento článek se bude zabývat všemi důležitými pokyny, specifikacemi a požadavky spojenými s připojením a dokonalostí obrázku velikosti indického pasu E-Visa žadatele žádajícího o vízum.

Každý indický žadatel o elektronická víza by si měl být vědom zásady, že obrázek uvedený v pasu žadatele nelze použít pro žádost o indické elektronické vízum. Snímek by neměl být pořízen z pasu.

Spíše by se obrázek, který musí být předložen spolu s formulářem žádosti, měl držet pokynů uvedených v tomto článku.

Je potřeba přiložit fotografii pro aplikaci indického e-víza?

Ano, je to nutné. Každý formulář žádosti o vízum povinně požádá žadatele, aby nahrál svou fotografii. Bez ohledu na to, jaký je záměr návštěvy žadatelů v Indii, fotografie obličeje vždy zůstane základním souborem pro indickou žádost o elektronické vízum.

Jaký druh fotografie je vyžadován pro indické elektronické vízum na internetu

Fotografie připojená k formuláři žádosti o indické e-vízum by měla být jasně viditelná. Fotografie by také měla být čitelná a neměla by na ní působit rozmazání. Fotografie je pro žadatele nezbytným identifikačním dokladem.

Proto jej důstojníci imigračního oddělení letiště použijí k identifikaci cestujícího pomocí indického E-víza. Rysy obličeje na fotografii musí být povinně viditelné. To umožní imigračním úředníkům přesně a přesně identifikovat žadatele od ostatních žadatelů přítomných na letišti během příletu do Indie.

PŘEČTĚTE SI VÍCE:
Aby byly splněny požadavky na indický vízový pas, naskenovaná kopie vašeho pasu, kterou nahrajete do své žádosti o indické vízum, musí být na první (životopisné) stránce vašeho pasu. Dozvědět se o Požadavky na indický cestovní pas e-Visa.

Jaká je velikost fotografie pro aplikaci indického e-víza

Fotografie, která by měla být předložena spolu s formulářem žádosti o indické E-Visa, by měla mít rozměr 350 × 350 pixelů. Toto je standardní velikost uváděná indickými úřady. Výška i šířka obrázku musí být stejná. Tato specifikace je povinnou specifikací pro každou indickou žádost o elektronická víza.

Velikost v pixelech lze převést přibližně na dva palce. Obličej žadatele by měl zabírat padesát až šedesát procent fotografie.

Jak lze vytisknout fotografii Indie E-Visa velikosti 2×2

Pro indické E-Visa není třeba tisknout fotografii. Žadatel je povinen zaslat pouze elektronickou kopii obrázku. Tato měkká kopie může být ve formě snímku pořízeného mobilními telefony, počítači, tablety, fotoaparáty nebo jakýmkoli jiným zařízením, které dokáže pořídit jasné snímky fotografie pasové velikosti.

Pokud se žadatel v každém případě potýká s problémy při nahrávání obrázku na internetovou stránku, může jej také poslat e-mailem na digitální indickou službu Visa. Velikost 2×2 je v podstatě dva palce na výšku. A dva palce na šířku.

Tato specifikace je omezena pouze na víza, která nejsou elektronická. U elektronických víz tato velikost fotografie neplatí.

Jak nahrát fotografii indické aplikace E-Visa

Jakmile žadatel dokončí dva hlavní kroky indické aplikace E-Visa, což je vyplnění aplikačního dotazníku a platba vízových poplatků, bude žadateli doručen odkaz pro nahrání obrázku. Žadatel by měl stisknout tlačítko Procházet. Poté by měli nahrát obrázek pro indickou žádost o elektronické vízum online.

Jaká je přijatelná velikost souboru obrázku pro aplikaci indického e-víza

Zájemce může poslat svůj obrázek dvěma způsoby. První způsob je nahrát jej přímo na webovou stránku, prostřednictvím které získávají indické E-vízum. A druhá možnost je odesláním obrázku e-mailem službě.

Pro připojení přímo k odkazu poskytnutému webovou stránkou je přijatelná velikost souboru obrázku jeden megabajt. Pokud je v každém případě soubor obrázku větší než zadaná velikost, lze jej také odeslat do e-mailové schránky.

Je potřeba nechat si profesionálně pořídit fotografii pro žádost o indické e-vízum?

Ne. Pro aplikaci indických E-Visa není nutné nechat si fotografovat profesionálně. Zájemce nemusí chodit do fotoateliéru ani navštěvovat profesionála.

Většina asistenčních služeb indických služeb E-Visa má zdroje na úpravu obrázků předložených žadateli. Mohou udělat obrázky dokonalé podle specifikací a pokynů poskytnutých indickými úřady.

To funguje jako výhoda pro získání indického víza online ve srovnání s postupem při získávání indických víz offline.

Je přijatelné, pokud žadatel pořídí snímek s brýlemi pro indickou žádost o elektronické vízum?

Ano, to je v pořádku!

Žadatel se smí vyfotit s brýlemi. Důrazně se však doporučuje nepořizovat snímky s brýlemi nebo brýlemi. Je to proto, že brýle nebo brýle mohou způsobit, že obraz bude mít efekt blesku.

V zásadě, když je snímek pořízen bez brýlí, blesk nezakryje oči žadatele. Tím se z fotografie odstraní dopad blesku.

Když žadatel předloží snímek s brýlemi, na kterých může vzniknout záblesk na celkový snímek, mohou indické úřady požádat žadatele, aby snímek pořídil znovu a poté jej poslal.

V mnoha případech, pokud je dopad blesku příliš velký, může žadatel získat neschválené vízum. Proto je velmi vhodné, aby se každý zájemce vyfotil bez brýlí. To také povede ke zvýšené šanci získat schválená víza od indických úřadů.

Specifikace indických elektronických víz pro fotografie co dělat a co nedělat

Požadavky na vízum Indie

Dos:

 • Obrázek pro indickou aplikaci E-Visa by měl být v režimu na výšku.
 • Snímek pro indickou aplikaci E-Visa musí být pořízen v jednotném světle.
 • Obrázek pro aplikaci Indian E-Visa by měl být v normálních tónech.
 • Obrázek pro indickou aplikaci E-Visa by neměl být pořízen pomocí nástrojů pro úpravu fotografií.
 • Obrázek pro indickou aplikaci E-Visa by neměl být rozmazaný.
 • Obraz pro indickou aplikaci E-Visa by neměl být vylepšován pomocí zařízení pro vylepšení obrazu.
 • Obrázek pro indickou aplikaci E-Visa by měl mít obyčejné bílé pozadí.
 • Na obrázku pro indickou aplikaci E-Visa by měl žadatel mít na sobě jednoduché a jednoduché vzorované oděvy.
 • Obrázek pro indickou aplikaci E-Visa by měl obsahovat obličej pouze žadatele a nikoho jiného.
 • Obrázek pro indickou aplikaci E-Visa by měl zobrazovat čelní pohled na tvář žadatelů.
 • Obrázek pro indickou aplikaci E-Visa by měl mít žadatele s otevřenýma očima a zavřenými ústy.
 • Na obrázku pro indickou aplikaci E-Visa by měl být obličej žadatelů plně viditelný. Vlasy by měly být zastrčené v zadní části ucha.
 • Obrázek pro indickou aplikaci E-Visa by měl mít uprostřed obličej žadatele.
 • Na obrázku pro indickou aplikaci E-Visa by žadatel neměl mít klobouk, turban nebo sluneční brýle. Povoleny jsou pouze normální brýle.
 • Obrázek pro indickou aplikaci E-Visa by měl mít oči žadatelů jasně vidět bez jakýchkoli bleskových efektů.
 • Na obrázku pro indickou aplikaci E-Visa by měl žadatel odhalit linii vlasů a bradu. To je vyžadováno, pokud žadatel nosí šátky, hidžáb nebo jiné náboženské oděvy pokrývající hlavu.

ne:

 • Obrázek žadatele v režimu na šířku.
 • Obrázek žadatele se stínovými efekty.
 • Obrázek žadatele v jasných barevných tónech.
 • Obrázek žadatele, ve kterém jsou použity nástroje pro úpravu obrázků.
 • Obrázek žadatele, na kterém je fotografie rozmazaná.
 • Obrázek žadatele, který byl vylepšen pomocí softwaru pro vylepšení fotografií.
 • Obrázek žadatele, který má složité pozadí.
 • Obrázek žadatele, na kterém mají na sobě složité a barevné vzory.
 • Obrázek žadatele, na kterém je někdo na fotografii s žadatelem.
 • Obrázek žadatele, na kterém je viditelný boční pohled na jeho obličej.
 • Obrázek žadatele, na kterém má otevřená ústa a/nebo zavřené oči.
 • Obrázek žadatele, ve kterém nejsou skryty rysy obličeje žadatele. Například:- Vlasy padají před oči atd.
 • Obrázek žadatele, na kterém obličej není uprostřed. Spíše je na straně fotografie.
 • Obrázek žadatele, na kterém má žadatel sluneční brýle.
 • Obrázek žadatele, na kterém je záblesk, odlesky nebo rozmazání způsobené brýlemi žadatele.
 • Obrázek žadatele, na kterém jsou vlasy a brada žadatele skryty šátky nebo jinými podobnými oděvy.

 

Kompletní průvodce pro požadavky na indické elektronické vízum

 1. Žadatel se musí ujistit, že nepředkládá fotografii z jeho pasu. Nebo nebude akceptována ani naskenovaná kopie jejich fotografie z pasu.
 2. Fotografie zaslaná s indickým formulářem žádosti o elektronická víza by měla být křišťálově čistá.
 3. Tón fotografie zaslané se schválením víza musí být nepřetržitý.
 4. Fotografie, jejíž předložení bude po vyplnění dotazníku pro indické e-vízum požádáno, by měla zachycovat celou tvář žadatele, přičemž žádná část obličeje by neměla být zachycena.
 5. Hlavní pohled na obrázek žadatele musí být z čelního úhlu. Snímek by neměl být pořízen ze šikmého bočního úhlu.
 6. Oči by měly být otevřené. A ústa by měla být na obrázku zavřená.
 7. Fotografie by měla zobrazovat celou tvář žadatele. To znamená, že od hlavy k bradě by měl být vidět obličej.
 8. Obličej žadatele by měl být uprostřed obrázku. A pozadí by mělo být úplně bílé.
 9. Fotografie by neměla obsahovat stíny. A složitému pozadí je třeba se za každou cenu vyhnout.
 10. Žadatel by na fotografii neměl mít klobouk nebo čepici.
 11. Velikost fotografie by neměla přesáhnout tři padesát × tři padesát pixelů.
 12. Na obrázku by měly být správně vidět krk, uši a ramena žadatelů.
 13. Žadatel by měl nahrát svůj obrázek ve formátech, jako jsou:- PDF, JPG, PNG, GIF. Pokud formát obrázku není zahrnut v seznamu přijatelných formátů poskytovaných indickými úřady, mohou svůj obrázek také poslat e-mailem.

Shrnutí požadavků na indické elektronické vízum na fotografie

Vzhledem k tomu, že obrázek je jedním z nejdůležitějších dokumentů pro indickou žádost o elektronická víza, žadatel se musí ujistit, že s dotazníkem žádosti nahraje dokonalou fotografii, kterou indické úřady nezamítnou ani nediskvalifikují.

Obraz musí být jasný, dobře vycentrovaný a pořízený z předního úhlu. Vyhněte se jakýmkoli viditelným nedokonalostem na obrázku a snažte se, aby byl co nejpřesnější podle přijatelných specifikací. Zbytek, služba nebo webová stránka, prostřednictvím které žadatel získává indické E-Visa, to učiní dokonalým a přesným.

Předpoklady pro obrázek Indie eVisa

Můžete zde najít všechny informace, které požadujete o fotografických specifikacích a požadavcích pro indická eVisa pro obchodní, turistická a zdravotní víza.

Chcete-li navštívit Indii a požádat o e-vízum, musíte znát Indické vízové ​​požadavky na fotografie. Jedním z klíčových požadavků pro získání e-víza pro Indii je předložení elektronické kopie a fotografie ve stylu pasu vaší tváře. Tato fotografie musí být nahrána během procesu online žádosti bez ohledu na typ e-víza, o které žádáte.

Ať už žádáte o indická turistická e-víza, an indické obchodní e-vízum, an Indické lékařské e-vízum, nebo Indické lékařské ošetřovatelské e-vízum, budete se muset ujistit, že vaše fotografie splňuje zadané požadavky. Udělejte to prosím, abyste zajistili své aplikace je přijato, takže je důležité, aby to bylo správně.

Jak pořídit fotografii obličeje, abyste splnili požadavky na fotografie týkající se víz do Indie?

Pokud plánujete žádat o indické vízum, je nezbytné o tom vědět Indické vízové ​​požadavky na fotografie. Jedním ze zásadních požadavků je pasová fotografie vašeho obličeje. Tato fotografie musí splňovat určité specifikace, aby mohla být přijata jako součást vaší žádosti.

Nejlepší zprávou je, že k pořízení fotografie nepotřebujete navštívit profesionálního fotografa. Pokud telefon splňuje požadavky, můžete se vyfotit pomocí telefonu Indické vízové ​​požadavky na fotografie. To vám může ušetřit čas a peníze a zjednodušit proces podávání žádostí.

Je však důležité si uvědomit, že nemůžete použít fotografii fotografie, která je již ve vašem pasu. Musíte pořídit samostatný obrázek, který splňuje Indické vízové ​​požadavky na fotografie. To zajistí, že obraz bude mít dobrou kvalitu a splňuje požadované specifikace.

Hlavní požadavky na fotografie pro indické vízum:

Pokud plánujete cestu do Indie a potřebujete požádat o indické vízum, jednou ze základních věcí, které si musíte zapamatovat, je Požadavky na indické vízum s fotografií. Tyto požadavky mají zajistit, aby vaše fotografie obličeje splňovala standardy stanovené indickými úřady pro identifikaci.

 • Za prvé, fotografie musí být ve stylu pasu a musí identifikovat návštěvníka s celým jeho obličejem a jeho rysy, vlasy a případnými známkami na kůži viditelnými na fotografii. Pokud návštěvník nosí pokrývku hlavy z náboženských důvodů, jako je turban, šátek, hidžáb nebo burka, musí zajistit, aby byla vidět jeho tvář, brada a linie vlasů.
 • Fotografie by měla mít na výšku a šířku alespoň 350 pixelů na 350 pixelů a obličej návštěvníka by měl pokrývat 50–60 % plochy na fotografii, s viditelnými ušima, krkem a rameny, kromě případů, kdy nosíte pokrývku hlavy. z náboženských důvodů.
 • Velikost souboru fotografie by měla být menší než 1 MB nebo 1 MB. Velikost své fotografie můžete zkontrolovat kliknutím pravým tlačítkem myši na obrázek a kliknutím na "Vlastnosti". Foto e-mailem na [chráněno e-mailem] pokud je fotografie větší než tato.
 • Nenoste žádné doplňky, jako jsou klobouky nebo sluneční brýle na fotografii. Brýle nebo brýle jsou povoleny, ale neměly by na nich být žádné oslnění ani odrazy; v ideálním případě byste měli odeslat fotografii bez nich.
 • Fotografie by měla být v režimu na výšku, s rovnoměrným osvětlením a bez tmavých stínů. Pozadí by mělo být jednoduché a přímočaré a oblečení na obrázku by mělo být také jednoduché bez složitých vzorů nebo výrazných barev.
 • Na pozadí fotografie by neměl být nikdo jiný a pohled na obličej by měl být čelní, s úplně otevřenýma očima a zavřenými ústy. Obrázek by neměl být žádným způsobem upravován.
 • A konečně, měkká kopie fotografie obličeje, kterou nahrajete, by měla být ve formátu JPG, PNG nebo PDF.

Vaše žádost o vízum může být přijata, pouze pokud vaše fotografie splňují požadavky. Proto je důležité znát a dodržovat přesné specifikace. Setkání s Indické vízové ​​požadavky na fotografie je pouze jedním z kritérií způsobilosti pro získání indického víza. Abyste mohli úspěšně požádat o vízum, musíte se také ujistit, že máte všechny požadované dokumenty a splňujete další podmínky způsobilosti.

Dobrou zprávou je, že formulář žádosti o vízum do Indie je poměrně jednoduchý. Pokud splňujete všechny požadavky, neměli byste mít potíže s používáním a získáním indických víz.

Předpokládejme však, že o tom stále pochybujete Indické vízové ​​požadavky na fotografie nebo velikost fotografie indického vízového pasu a potřebujete další pomoc nebo vysvětlení. V takovém případě se můžete obrátit na asistenční službu India e Visa, která vám poskytne podporu a pokyny. Rádi vám pomohou a pomohou s procesem žádosti o vízum.

Požadavky a specifikace e-Visa pro Indie

Předpokládejme, že plánujete požádat o eTourist, eMedical, popř eBusiness vízum pro Indii. V takovém případě je důležité vědět, že jako součást žádosti budete muset odeslat digitální fotografii. The Indické vízové ​​požadavky na fotografie jsou specifické, takže je důležité zajistit, aby vaše fotografie splňovala kritéria, aby nedošlo ke zpoždění nebo zamítnutí vaší fotografie aplikace.

Indie Visa velikost fotografie a specifikace souboru

Jedním z klíčových aspektů aplikace je Indické vízové ​​požadavky na fotografie. Tyto specifikace jsou přísné a jakékoli odchylky mohou vést k zamítnutí vaší žádosti, což vyžaduje, abyste proces zahájili znovu.

V první řadě musí mít vaše fotografie správnou velikost. Minimální povolený rozsah je 10 KB, maximální 1 MB. Je důležité zajistit, aby vaše fotografie spadala do tohoto rozsahu velikostí, protože nic menšího nebo většího nebude přijato.

Dalším kritickým požadavkem je, že výška a šířka obrázku musí být stejná. To znamená, že vaše fotografie by neměla být žádným způsobem oříznuta, protože to může změnit rozměry a způsobit zamítnutí vaší žádosti.

Je důležité si uvědomit, že vaše fotografie musí být nahrána ve formátu JPEG. Soubory PDF nelze nahrát, proto se před odesláním přihlášky ujistěte, že je váš obrázek ve správném formátu.

Další specifikace Indie Visa Photo

Při žádosti o an Indické vízum, je důležité věnovat pozornost Indické vízové ​​požadavky na fotografie. Vaše fotografie je nezbytnou součástí procesu přihlášky a odeslání obrázku, který nesplňuje pokyny, může vést ke zpoždění nebo dokonce zamítnutí přihlášky.

Jaká barevná fotografie je vyžadována pro indické e-vízum?

Pokud jde o získání indického víza, je nezbytné se ujistit, že vaše žádost splňuje všechny požadavky, včetně Indické vízové ​​požadavky na fotografie. Jedním z klíčových aspektů těchto požadavků je typ fotografie, kterou odesíláte.

Indická vláda přijímá barevné i černobílé fotografie, ale důrazně se doporučuje zaslat barevnou fotografii. Barevné fotografie totiž nabízejí více detailů a pravděpodobněji budou přesně reprezentovat vaše rysy. Abyste se vyhnuli případným problémům s vaší aplikací, jděte na barevnou fotografii.

Vaše fotografie by měla jasně a přesně reprezentovat vaše rysy bez jakýchkoli úprav. Jakékoli úpravy nebo retušování, jako je změna pozadí nebo odstraňování skvrn, jsou přísně zakázány. Je také důležité poznamenat, že indická vláda vyžaduje, aby fotografie byla nezměněna počítačovým softwarem.

Jaké by mělo být pozadí pro fotografii indického elektronického víza?

Předpokládejme, že plánujete požádat o indické vízum. V takovém případě je nezbytné znát Indické vízové ​​požadavky na fotografie abyste zajistili, že vaše žádost nebude zamítnuta kvůli nesprávně pořízené fotografii. Jedním z hlavních požadavků je mít hladké, světlé nebo bílé pozadí.

Pro splnění tohoto požadavku je nejlepší postavit se před hladkou stěnu, která je buď světlá, nebo bílá. Vyhněte se použití pozadí s obrázky, dekorativními tapetami nebo jinými lidmi v záběru, protože to může vést k odmítnutí vaší fotografie.

Odstíny v okolí mohou znesnadnit viditelnost vaší tváře a mohou mít za následek odmítnutí vaší fotografie. Je také nezbytné zajistit, aby na pozadí nebyly žádné stíny. Chcete-li to provést, postavte se půl metru od stěny, abyste nevrhali stín.

Měl bych na fotografii s vízem do Indie nosit brýle?

Jedním ze základních aspektů vaší žádosti je fotografie indického víza, která musí splňovat specifické požadavky, aby mohla být přijata.

Za prvé, je důležité si uvědomit, že váš obličej musí být na fotografii jasně viditelný. Tento požadavek zajišťuje, že vaše rysy obličeje nejsou zakryty a že vaše fotografie může být použita k identifikaci. To znamená, že byste si před fotografováním měli sundat veškeré brýle, včetně dioptrických nebo slunečních.

Kromě toho se musíte ujistit, že máte oči zcela otevřené a nemáte „červené oko“. Červené oči mohou být často způsobeny přímým bleskem, takže vaše oči vypadají na fotografii červené. Místo toho se vyhněte použití upřímného momentu nebo difuzoru, abyste tomuto efektu zabránili. Pokud máte červené oči, je nejlepší snímek pořídit znovu, než se jej snažit odstranit pomocí softwaru.

Mohu se na fotografii indického elektronického víza usmívat?

Zachování neutrálního výrazu tváře na fotografii je jedním z nejdůležitějších požadavků. To znamená vyhnout se úsměvu, ukazování zubů nebo jiným výrazům obličeje, které by mohly narušovat biometrická měření.

I když se vyhýbání se úsměvu na fotografii může zdát zvláštní, existuje pro tento požadavek dobrý důvod. Biometrická měření se používají k identifikaci cestujících a spoléhají na přesné měření rysů obličeje. Pokud se usmíváte nebo děláte jiný výraz, může být pro systém obtížnější měřit tyto vlastnosti, což vede k problémům při přesném cestování.

Pokud se tedy chystáte vyfotit pro žádost o indické vízum, nezapomeňte zachovat neutrální výraz a vyvarovat se ukazování zubů. To vám pomůže zajistit hladké zpracování vaší žádosti a nenarazíte na žádné neočekávané problémy.

Mohu nosit hidžáb na fotografii s vízem do Indie?

Pokud jde o žádost o indické vízum, existují specifické požadavky, které musí žadatelé splnit, včetně Indické vízové ​​požadavky na fotografie. To zahrnuje pokyny pro typ pokrývky hlavy, kterou lze nosit na vízových fotografiích.

Podle Indické vízové ​​požadavky na fotografie, náboženské pokrývky hlavy, jako je hidžáb, jsou povoleny, pokud je na fotografii vidět celý obličej. To znamená, že zatímco hidžáb může zakrývat hlavu, krk a uši, obličej by měl být zřetelný, včetně čela, očí, nosu a brady. Je důležité si uvědomit, že pokrývka hlavy by neměla vrhat stíny na obličej.

Kromě hidžábů jsou na vízových fotografiích povoleny i jiné náboženské pokrývky hlavy, jako jsou turbany a jarmulky, pokud je vidět celý obličej. Je důležité si uvědomit, že pokrývka hlavy by neměla zakrývat žádné rysy obličeje, jako jsou oči, nos a ústa.

Stojí za zmínku, že Indické vízové ​​požadavky na fotografie nepovolte žádné doplňky, které částečně zakrývají obličej, jako jsou sluneční brýle nebo masky. Jedinou výjimkou jsou šátky nebo klobouky nošené pro náboženské účely. Pokud tedy máte na sobě jakýkoli jiný typ příslušenství, který částečně zakrývá váš obličej, musíte jej před pořízením vízové ​​fotografie odstranit.

Jak byste měli pořídit digitální fotografii Indie e-Visa?

Pokud se chystáte navštívit Indii, jedním ze zásadních kroků je požádat o vízum. A abyste mohli požádat o indické vízum, budete potřebovat digitální fotografii, která splňuje požadavky Požadavky na indické vízum s fotografií.

K pořízení fotografie vhodné pro všechny typy indických víz, první věc, kterou musíte udělat, je najít bílé nebo pozadí, které má světlou barvu a nemá žádné vzory nebo vzory. Ještě lepší by bylo být v místnosti s dostatkem přirozeného světla. To pomáhá zajistit, aby byl váš obličej viditelný a na pozadí nebyly žádné rušivé prvky.

Poté sejměte klobouky, brýle a další doplňky zakrývající váš obličej. Zajistěte také, aby byly vaše vlasy smeteny z obličeje, protože na fotografii musí být vidět celý obličej.

Pro splnění požadavků na indická víza je nezbytné, abyste se postavili asi půl metru od zdi a čelem přímo k fotoaparátu. Ujistěte se, že je v rámečku vidět celá vaše hlava, od horní části vlasů až po spodní část brady. To pomůže zajistit, že fotografie bude v souladu s pokyny.

Po pořízení fotografie zkontrolujte, zda na pozadí nebo na obličeji nejsou žádné stíny a zda nejsou červené oči. Tyto malé detaily mohou způsobit obrovský rozdíl v kvalitě fotografie a zajistit její splnění Požadavky na indické vízum s fotografií.

Nakonec, až budete připraveni požádat o indické vízum, nahrajte fotografii během žádosti o e-vízum. A pokud cestujete do Indie s dětmipamatujte, že nezletilí potřebují samostatné vízum do Indie, doplněné digitální fotografií, která splňuje Požadavky na indické vízum s fotografií.

Jaké jsou další požadavky pro úspěšnou indickou žádost o elektronické vízum?

Pokud plánujete cestu do Indie, nezapomeňte na jednu zásadní věc IPožadavky na nianské vízum. Jako cizinec musíte poskytnout fotografii, která splňuje stanovená kritéria a další požadavky k získání indického e-víza.

Kromě pasu platného alespoň šest měsíců po zamýšleném datu příjezdu do Indie je nutné mít kreditní nebo debetní kartu k zaplacení poplatků za elektronické vízum. Je také nezbytné mít aktivní e-mailovou adresu, protože veškerá komunikace týkající se žádosti o vízum bude probíhat prostřednictvím e-mailu.

Chcete-li zahájit proces žádosti, musíte poskytnout své osobní údaje a údaje o pasu vyplněním formuláře e-Visa. Po dokončení můžete odeslat žádost ke kontrole.

Další podpůrná dokumentace může být požadována, pokud žádáte o eBusiness nebo eMedical vízum.

Je důležité si uvědomit, že pokud jsou ve vaší žádosti nějaké chyby nebo chyby nebo pokud fotografie nesplňuje přesné specifikace, indické úřady vám mohou vízum zamítnout. To může vést ke zpoždění a možnému narušení cestování, takže je důležité zajistit, aby bylo ve vaší žádosti vše v pořádku a že jste přesně odeslali veškerou požadovanou dokumentaci, včetně fotografie, abyste předešli jakýmkoli problémům během procesu kontroly.

 • Fotografie musí být ve stylu pasu.
 • Fotografie musí být jasná a ne rozmazaná a měla by návštěvníka jasně identifikovat s celkovým obličejem a jeho rysy, vlasy a všemi známkami na pokožce viditelnými na fotografii. Pokud návštěvník nosí z náboženských důvodů turban, šátek, hidžáb, burqua nebo jakoukoli jinou pokrývku hlavy, musí se jen ujistit, že pokrývka hlavy neskrývá obličej, bradu a vlasovou linii. Návštěvník by měl být snadno identifikovatelný podle fotografie, kterou by udělal imigrační úředník na hranici.
 • Fotka musí být alespoň 350 pixelů na 350 pixelů na výšku a šířku. Musí to být alespoň tato velikost. A návštěvník obličej by měl na fotografii pokrýt 50-60% plochy a být uprostřed rámečku. Uši, krk a ramena by také měly být viditelné, s výjimkou případu pokrývky hlavy, která se nosí z náboženských důvodů.
 • Výchozí nastavení Velikost pasové fotografie India Visa je 1 Mb nebo 1 megabajt, což znamená, že fotografie vašeho obličeje, kterou nahrajete do aplikace Indian Visa, nesmí být větší než 1 Mb. Můžete zkontrolovat, zda velikost vaší fotografie splňuje velikost fotografie pasu India Visa požadovanou aplikací Visa ve vašem počítači nebo PC, kliknutím pravým tlačítkem myši na obrázek, kliknutím na Vlastnosti a kontrolou velikosti na kartě Obecné v okně, které se otevře nahoru.
 • Nenoste žádné příslušenství například klobouky nebo sluneční clony na fotografii. Na fotografii, kterou nahrajete, můžete nosit brýle nebo brýle, ale v ideálním případě byste měli nahrát fotografii bez nich, aby na vašich očích nebyl žádný odraz nebo aby vás blesk nezakryl. V opačném případě můžete být požádáni o opětovné nahrání fotografie a existuje možnost, že vaše žádost může být podle uvážení imigračních úředníků zamítnuta. Pokud se ale rozhodnete své brýle nebo brýle nosit, ujistěte se, že na nich není žádný odlesk ani odraz, protože na fotografii by měly být jasně viditelné vaše oči.
 • Fotografie obličeje by měla být pořízena v Režim Portrét spíše než v režimu na šířku by mělo být světlo na fotografii jednotné a neměly by tam být žádné tmavé stíny, barva fotografie by měla být normální bez jakýchkoli barevných tónů a na fotografii byste neměli používat žádný editační software.
 • Pozadí na fotografii by mělo být hladké a jednoduché a oblečení, které nosíte na fotografii, by mělo být také hladké, bez složitých vzorů nebo výrazných barev.
 • Na fotografii by neměl být na pozadí nikdo jiný.
 • Pohled na vaši tvář by měl být čelní pohled, nikoli boční nebo profilový pohled, a vaše fotografie by měly být na fotografii zcela otevřené, dokonce ani napůl zavřené a ústa zavřená. Ujistěte se, že jsou vaše vlasy zastrčené dozadu a všechny rysy vašeho obličeje jsou jasně viditelné.
 • Měkká kopie této fotografie obličeje, kterou nahrajete, by měla být a Soubor JPG, PNG nebo PDF.

 

Pokud splňujete všechny tyto indické vízové ​​požadavky na vízum a splňujete další podmínky způsobilosti a máte další požadované dokumenty, můžete docela snadno požádat o indické vízum, jehož Indie Visa Formulář žádosti je celkem jednoduchý a přímočarý. Při žádosti a získání indického víza byste neměli mít žádné potíže. Pokud však máte jakékoli další pochybnosti o požadavcích na fotografie týkající se indického víza nebo velikosti pasové fotografie pro indické vízum a potřebujete s tímtéž jakoukoli pomoc nebo potřebujete další vysvětlení, měli byste Zákaznická podpora Indie e Visa pro podporu a vedení.

PŘEČTĚTE SI VÍCE:
Na této stránce najdete autoritativní, komplexní a kompletní průvodce všemi požadavky na indická e-víza. Zde jsou uvedeny všechny požadované dokumenty a vše, co potřebujete vědět, než požádáte o indické e-vízum. Dozvědět se o Požadavky na indické e-vízum.


Občané mnoha zemí včetně United States, Francie, Dánsko, Německo, Španělsko, Itálie mají nárok na Indie e-vízum(Indické vízum online). Můžete požádat o Indická aplikace e-Visa online tady.

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo potřebujete pomoc s vaší cestou do Indie nebo Indie e-Visa, kontaktujte Indická vízová podpora pro podporu a vedení.