• SaesnegFfrangegAlmaenegEidalegSbaeneg
  • GWNEWCH FISA INDIAN
POLISI REFUND

Efallai y byddwch yn gymwys i gael ad-daliad llawn os nad ydych wedi cwblhau eich cais eto.

Gallwn ystyried ad-daliad yn dibynnu ar gam eich cais. Gallwn ad-dalu'r elfen ffioedd gwasanaeth sydd fel arfer yn 50% o'r ffioedd.

Ni ellir ad-dalu Ardoll y Llywodraeth unwaith y bydd y cais wedi'i gyflwyno ar wefan y Llywodraeth, waeth beth fo canlyniad eich cais eVisa.

Nid ydym yn addo unrhyw warant o gymeradwyo cais, ond rydym yn addo y bydd y cyfieithiad o'ch iaith i'r Saesneg yn rhydd o wallau a bydd eich llun yn dderbyniol.

Nid ydym yn addo cymeradwyo neu wrthod y cais.

Yn unol â chanlyniadau hanesyddol, mae 98% wedi'u cymeradwyo gan y swyddfa fewnfudo mewn 72 awr. Nid yw canlyniadau hanesyddol y gorffennol yn arwydd o ganlyniadau'r dyfodol. Nid ydym yn darparu cyngor mewnfudo, arweiniad mewnfudo i'r mewnfudwyr. Dim ond mewn 104 o ieithoedd yr ydym yn darparu gwasanaethau clerigol a chyfieithu iaith.

Nid yw canlyniadau hanesyddol y gorffennol yn arwydd o ganlyniadau'r dyfodol.

Nid ydym yn darparu cyngor mewnfudo, arweiniad mewnfudo i'r mewnfudwyr.

Dim ond mewn 104 o ieithoedd yr ydym yn darparu gwasanaethau clerigol a chyfieithu iaith.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cyfeiriwch at ein: