1. 1. Cyflwyno Cais Ar-lein
  2. 2. Adolygu a Cadarnhau Taliad
  3. 3. Derbyn Fisa Cymeradwy

Rhowch yr holl wybodaeth yn Saesneg

Manylion Personol

Rhowch eich Cyfenw yn union fel y dangosir yn eich pasbort
  • Gelwir enw teulu hefyd yn Enw olaf neu Gyfenw.
  • Rhowch BOB enw (au) fel maen nhw'n ymddangos ar eich pasbort.
*
Rhowch eich Enw Cyntaf a Chanol fel y dangosir yn eich pasbort
  • Rhowch eich enw (au) cyntaf (a elwir hefyd yn "enw a roddir") yn union fel y dangosir ar eich pasbort neu ddogfen adnabod.
 
*
*
  • O'r gwymplen, dewiswch enw'r wlad a ddangosir yn y maes Man geni ar eich pasbort.
 
*
Rhowch eich Dinas neu Gyflwr Geni fel y dangosir yn eich pasbort
  • Rhowch enw'r ddinas / tref / pentref a ddangosir yn y man geni ar eich pasbort. Os nad oes dinas / tref / pentref ar eich pasbort, nodwch enw'r ddinas / tref / pentref lle cawsoch eich geni.
*
 
Mae eVisa Indiaidd ar gael i wladolion y Deyrnas Unedig (Dinasyddion Prydeinig) yn unig ac nid yw ar gael i Bwnc Prydeinig, Person Gwarchodedig Prydeinig, Dinesydd Tramor Prydeinig, Dinesydd Prydeinig (Tramor) a Dinesydd Tiriogaethau Dibynnol Prydain.
*
*
*
  • Byddwch yn derbyn e-bost sy'n cadarnhau derbyn eich Cais yn y cyfeiriad e-bost rydych chi'n ei ddarparu. Byddwch hefyd yn derbyn diweddariadau ar statws eich Cais.
*