• અંગ્રેજીફ્રેન્ચજર્મનઇટાલિયનસ્પેનિશ
  • ભારતીય વિઝા લાગુ કરો

ભારતનું પુનર્સ્થાપન ઇ-વિઝા

30.03.2021 થી તાત્કાલિક અસરથી, ગૃહ મંત્રાલય (MHA) એ 156 દેશોના વિદેશીઓ માટે ભારત ઈ-વિઝા સુવિધા પુનઃસ્થાપિત કરી છે. ઈ-વિઝાની નીચેની શ્રેણીઓ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે:

  • ઇ-બિઝનેસ વિઝા: જેઓ ઉદ્યોગના હેતુ માટે ભારતની મુલાકાતે જવાનો ઇરાદો ધરાવે છે
  • ઇ-મેડિકલ વિઝા: જેનો તબીબી કારણોસર ભારત આવવાનો ઇરાદો છે
  • ઇ-મેડિકલ એટેન્ડન્ટ વિઝા: જેમનો ઇ-મેડિકલ વિઝા ધારકના એટેન્ડન્ટ્સ તરીકે ભારત આવવાનો ઇરાદો છે

171 માં પ્રતિબંધોની જાહેરાત કરવામાં આવી તે પહેલાં ભારત ઇ-વિઝા 2020 દેશોના નાગરિકો માટે ઉપલબ્ધ હતું. 2020 ના ઓક્ટોબરમાં, ભારતે વિદેશીઓને ભારતમાં આવવા માટે સક્ષમ બનાવતા તમામ વર્તમાન વિઝા (તમામ પ્રકારના ઇ-વિઝા, પ્રવાસી અને તબીબી વિઝા સિવાય) પુનઃસ્થાપિત કર્યા હતા. વ્યાપાર, પરિષદો, રોજગાર, શિક્ષણ, સંશોધન અને તબીબી હેતુઓ માટે, વિદેશના મિશન અને દૂતાવાસોમાંથી નિયમિત વિઝા મેળવ્યા પછી. .

ઇ-વિઝા શું છે?

ભારતનો ઇ-વિઝા
  1. નીચેની મુખ્ય કેટેગરીમાં ઇ-વિઝા આપવામાં આવે છે - ઇ-ટૂરિસ્ટ, ઇ-વ્યાપાર, કોન્ફરન્સ, ઇ-મેડિકલ, અને ઇ-મેડિકલ એટેન્ડન્ટ.
  2. ઇ-વિઝા પ્રોગ્રામ હેઠળ વિદેશી નાગરિકો મુસાફરીના ચાર દિવસ પહેલાં priorનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
  3. ચુકવણી સાથે અરજી ઓનલાઈન પૂર્ણ થયા પછી, એક ઈલેક્ટ્રોનિક ટ્રાવેલ ઓથોરાઈઝેશન (ETA) જનરેટ થાય છે, જે આગમન સમયે ઈમિગ્રેશન ચેકપોસ્ટ પર રજૂ કરવાની રહેશે.
  4. ઇ-વિઝા દ્વારા પ્રવેશની મંજૂરી ફક્ત અહીં જ છે 28 નિયુક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથકો અને પાંચ મુખ્ય બંદરો ભારતમાં

જો તમને કોઈ શંકા હોય અથવા તમારી ભારત અથવા ભારત ઇ-વિઝાની યાત્રા માટે સહાયની જરૂર હોય, તો સંપર્ક કરો ભારતીય વિઝા સહાય ડેસ્ક આધાર અને માર્ગદર્શન માટે.