• Angielskifrancuskiniemieckiwłoskihiszpański
  • ZASTOSUJ INDYJSKĄ WIZĘ

Wiza indyjska dla obywateli USA, wiza indyjska online USA

Indie to jeden z najczęściej podróżowanych krajów Azji Południowej. Jest siódmym co do wielkości krajem, drugim najbardziej zaludnionym krajem i najbardziej zaludnioną demokracją na świecie. Jest to jedna z najstarszych cywilizacji o zróżnicowanym i bogatym dziedzictwie kulturowym, kraina o wielkim znaczeniu historycznym i kulturowym oraz z wielu powodów popularna destynacja turystyczna. Kraj ma bogate dziedzictwo kulturowe z kilkoma obiektami światowego dziedzictwa. Jest domem dla niektórych z najsłynniejszych zabytków i zabytków na świecie. Nic dziwnego, że ludzie z różnych części świata, w tym z USA, chcą odwiedzić Indie w różnych celach. Indie otworzyły drzwi dla obywateli USA, aby mogli ubiegać się o wizę indyjską online, aby proces wizowy był bezproblemowy.

Obywatele USA, którzy chcą odwiedzić Indie w celach takich jak podróż, turystyka, biznes lub leczenie, mogą teraz to zrobić bez przechodzenia przez gorączkowy proces ubiegania się o wizę offline. Aby otrzymać indyjską wizę, obywatele USA nie muszą już udawać się do indyjskiej ambasady lub konsulatu, ale mogą ubiegać się o nią online, bezpośrednio w zaciszu własnego domu. Cały proces ubiegania się o wizę stał się łatwy i wygodny, ponieważ rząd Indii wprowadził elektroniczną lub elektroniczną wizę do Indii, o którą podróżni z zagranicy mogą ubiegać się o wizytę w Indiach. Jak wspomniano powyżej, możesz łatwo ubiegać się o wizę indyjską online w USA i nie musisz nawet odwiedzać ambasady Indii w USA, aby ją uzyskać.

Wiza indyjska dla obywateli USA - Kwalifikowalność i wymagania:

Aby kwalifikować się do otrzymania elektronicznej wizy do Indii dla obywateli USA, celem Twojej wizyty może być wyłącznie turystyka, biznes lub leczenie. Będziesz potrzebować standardowego paszportu (nie oficjalnego ani dyplomatycznego), który powinien być ważny przez co najmniej kolejne sześć miesięcy od daty wjazdu do Indii.

Jak wspomniano, e-Visa dla obywateli USA nie wymaga fizycznej wizyty w ambasadzie lub konsulacie Indii; należy upewnić się, że paszport ma dwie puste strony na wymagania imigracyjne. Możesz ubiegać się o wizę indyjską przez Internet TRZY razy w roku i nie będziesz się do niej kwalifikować, jeśli spróbujesz uzyskać tę samą wizę po raz czwarty w tym samym roku. Musisz złożyć wniosek o wizę indyjską online do USA co najmniej siedem dni przed wjazdem do kraju. Posiadacz indyjskiej wizy E musi wjechać do kraju z zatwierdzonego punktu kontroli imigracyjnej, który obejmuje 28 lotnisk i PIĘĆ portów morskich, a przy wyjeździe z kraju obowiązują te same warunki. E-wizę do Indii można łatwo uzyskać, jeśli spełniasz następujące warunki kwalifikacyjne i wymagania dotyczące dokumentów określone przez rząd Indii.

Wymagania indyjskiej wizy E dla obywateli USA:

  • Elektroniczna lub zeskanowana kopia pierwszej (biograficznej) strony paszportu. Powinien to być standardowy paszport i musi pozostać ważny przez co najmniej sześć miesięcy od daty wjazdu do Indii. Jeśli Twój paszport traci ważność w ciągu sześciu miesięcy, musisz odnowić swój paszport.
  • Kopia kolorowego zdjęcia gościa w formacie paszportowym, adres e-mail oraz karta debetowa lub kredytowa do uiszczenia opłaty za wniosek. Sprawdź Wymagania dotyczące indyjskiego paszportu wizowego obywatelom USA do ubiegania się o wizę elektroniczną do Indii.
  • Bilet powrotny

Wiza indyjska online w celach turystycznych:

Obywatele USA, którzy chcą podróżować do Indii w celach turystycznych i krajoznawczych, mogą to zrobić, składając wniosek o internetową wizę turystyczną do Indii. Wiza pozwala na pobyt w kraju przez 180 dni i może być wykorzystywana wyłącznie w celach niekomercyjnych. Ale oprócz turystyki, z wizy turystycznej mogą korzystać również obywatele USA, jeśli chcą wziąć udział w krótkoterminowym programie jogi lub wziąć udział w kursie, który trwa nie dłużej niż sześć miesięcy i nie daje dyplomu ani zaświadczenia o stopniu naukowym. Można go również przeznaczyć na wolontariat, który nie może przekroczyć jednego miesiąca. Dla obywateli USA indyjska turystyczna indyjska wiza E jest dostępna w trzech formach:

  • Wiza 30-dniowa: 30-dniowa indyjska wiza turystyczna umożliwia obywatelom USA pobyt w kraju przez 30 dni od daty wjazdu do kraju. Jest to wiza podwójnego wjazdu, co oznacza, że ​​możesz wjechać do kraju dwukrotnie w okresie ważności wizy. Ten Wiza indyjska dla obywateli USA zawiera datę ważności, ale jest to data, przed którą należy wjechać do kraju, a nie data, przed którą należy opuścić kraj. Data wyjazdu zostanie ustalona na podstawie daty wjazdu do kraju, która przypada 30 dni po ustalonej dacie.
  • Wiza turystyczna na 1 rok: Roczna wiza indyjska online dla obywateli USA jest ważna przez 1 dni od daty wydania. Ważność wizy zależy od daty jej wydania, a nie od daty wjazdu osoby odwiedzającej do kraju. Ta kategoria wiz zapewnia opcję wielokrotnego wjazdu, co oznacza, że ​​możesz wielokrotnie wjeżdżać do kraju w okresie ważności.
  • 5-letnia indyjska wiza turystyczna: Indyjska wiza turystyczna na PIĘĆ lat jest ważna przez PIĘĆ lat od daty wydania i jest jednocześnie wizą wielokrotnego wjazdu. Aby otrzymać e-wizę turystyczną do Indii, musisz spełnić wyżej wymienione warunki kwalifikacyjne. Oprócz tego możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodu posiadania wystarczających środków na sfinansowanie podróży i pobytu w Indiach.

Indyjska wiza E z USA dla biznesu:

Obywatele USA, którzy chcą odwiedzić Indie w celach biznesowych lub handlowych, mogą uzyskać indyjską wizę biznesową, składając wniosek online. Cele te obejmują kupowanie lub sprzedawanie towarów lub usług w Indiach, udział w seminariach biznesowych, takich jak spotkania handlowe lub techniczne, zakładanie przedsięwzięć biznesowych, organizowanie wycieczek, rekrutację pracowników, wygłaszanie wykładów, udział w wystawach handlowych lub biznesowych oraz przyjazd do hrabstwa jako specjalista ds. niektórych projektów komercyjnych.

Wiza biznesowa pozwala jednorazowo przebywać w kraju przez 180 dni, ale jest ważna przez 365 dni i jest wizą wielokrotnego wjazdu. Oznacza to, że w Indiach można jednorazowo przebywać tylko 180 dni, ale na czas trwania wizy można wjeżdżać do kraju wielokrotnie.

Poza ogólnymi wymaganiami dotyczącymi e-wizy do Indii dla obywateli USA, potrzebne są dane organizacji indyjskiej lub dane dotyczące targów lub wystaw, które podróżny odwiedzi. Odwiedzający muszą podać nazwę i adres indyjskiej referencji, stronę internetową indyjskiej firmy, którą odwiedza podróżny, zaproszenie od indyjskiej firmy oraz podpis na wizytówce lub e-mailu, a także adres strony internetowej odwiedzającego.

Wiza indyjska online z USA w celach medycznych:

Obywatele USA podróżujący do Indii jako pacjenci w celu poddania się leczeniu mogą uzyskać indyjskie wizy medyczne dla obywateli USA przez Internet. Możesz ubiegać się o tę wizę, jeśli jesteś pacjentem i chcesz uzyskać opiekę medyczną w Indiach. Jest to wiza krótkoterminowa ważna 60 dni od daty wjazdu. Oznacza to, że nie kwalifikujesz się do niego, jeśli chcesz jednorazowo przebywać w Indiach dłużej niż 60 dni. Jest to wiza potrójnego wjazdu, co oznacza, że ​​posiadacz e-wizy może wjechać do kraju trzykrotnie w okresie ważności. Pomimo tego, że jest to wiza krótkoterminowa, pacjent może ją otrzymać TRZY razy w roku. Oprócz ogólnych wymagań dotyczących indyjskiej wizy online dla obywateli USA, będziesz potrzebować kopii listu z indyjskiego szpitala, w którym będziesz szukać leczenia. Będziesz także musiał odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące indyjskiego szpitala, który zamierzasz odwiedzić.

Wiza indyjska online USA dla personelu medycznego:

Obywatele USA podróżujący do Indii w towarzystwie pacjenta, który zamierza poddać się leczeniu w Indiach, mogą to zrobić, składając wniosek o e-wizę medyczną do Indii przez Internet. Członkowie rodziny towarzyszący pacjentowi podróżującemu do Indii, który złożył wniosek o e-wizę medyczną, są uprawnieni do otrzymania tej wizy. Podobnie jak indyjska wiza medyczna, indyjska wiza asysty medycznej jest również wizą krótkoterminową ważną tylko przez 60 dni od daty wjazdu. Możesz go również otrzymać TRZY razy w roku. Rząd Indii przyznaje tylko DWIE wizy dla personelu medycznego w zamian za jedną e-wizę medyczną.

Jeśli spełniasz warunki kwalifikacyjne i wymagania wymienione powyżej, możesz ubiegać się o e-wizę, wypełniając formularz Formularz wniosku o wizę do Indii dla Indii. Jest to prosty formularz i nie napotkasz żadnych trudności w jego wypełnieniu, ubieganiu się o wizę i uzyskaniu tego samego. Jeśli nadal masz jakieś pytania, skontaktuj się z Biuro pomocy w sprawie wiz indyjskich za wsparcie i wskazówki.

Uprawnienia do indyjskiej e-wizy są niezbędne, zanim będziesz mógł złożyć wniosek i uzyskać zezwolenie na wjazd do kraju. Wiza indyjska online jest obecnie dostępna dla obywateli około 180 krajów. Oznacza to, że nie musisz ubiegać się o zwykłą wizę, jeśli zamierzasz odwiedzić kraj w celach turystycznych, biznesowych lub medycznych. Możesz złożyć wniosek online i uzyskać zezwolenie na wjazd do Indii.

Kilka przydatnych punktów na temat indyjskiej wizy E:

Turystyczną e-wizę do Indii można aplikować na 30 dni, JEDEN rok i PIĘĆ lat. Pozwala na wiele wpisów w uchu kalendarza. E-wiza biznesowa i e-wiza medyczna do Indii są ważne przez JEDEN rok i umożliwiają wielokrotny wjazd. Wiza indyjska online wydana przez rząd Indii jest niewymienialna i nieprzedłużalna. Podróżni międzynarodowi nie muszą okazywać dowodów, takich jak bilety lotnicze lub rezerwacje hotelowe. Pomocny może być dowód posiadania wystarczających środków na wydatki podczas pobytu w Indiach. Wskazane jest zgłoszenie się na SIEDEM dni przed datą przyjazdu, zwłaszcza w szczycie sezonu tj. od października do marca. Pamiętaj, aby uwzględnić standardowy czas procesu imigracyjnego, który wynosi CZTERY dni robocze.

Poza ogólnymi wymaganiami dotyczącymi wizy indyjskiej dla obywateli USA, należy podać imię i nazwisko pacjenta, numer wizy lub identyfikator wniosku, numer paszportu, datę urodzenia i narodowość posiadacza wizy medycznej.