• Angličtinafrancúzskynemeckýtalianskyšpanielsky
  • UŽIADAJTE INDICKÉ VÍZUM

Obchodné víza pre Indiu (eVisa India for Business)

Tu sú uvedené všetky podrobnosti, požiadavky, podmienky, trvanie a kritériá spôsobilosti, ktoré každý návštevník Indie potrebuje.

S príchodom globalizácia, posilňovanie voľného trhu a liberalizácia jeho hospodárstva sa India stala miestom, ktoré má v medzinárodnom obchode a obchode dosť veľký význam. Poskytuje ľuďom na celom svete jedinečné obchodné a obchodné príležitosti, ako aj závideniahodné prírodné zdroje a kvalifikovanú pracovnú silu. To všetko robí Indiu celkom lákavou a atraktívnou pre ľudí zaoberajúcich sa obchodom a podnikaním na celom svete. Ľudia z celého sveta, ktorí majú záujem o podnikanie v Indii, to môžu teraz urobiť veľmi ľahko, pretože indická vláda poskytuje elektronické alebo elektronické víza špeciálne určené na obchodné účely. Môžeš online požiadajte o obchodné vízum pre Indiu namiesto toho, aby ste za tým istým museli ísť na miestne indické veľvyslanectvo vo vašej krajine.

Podmienky oprávnenosti na obchodné víza do Indie

Vďaka indickému obchodnému vízu je podnikanie v Indii oveľa ľahšou prácou pre zahraničných návštevníkov krajiny, ktorí tu podnikajú, ale musia spĺňať určité podmienky spôsobilosti, aby mohli získať obchodné e-vízum. V krajine môžete zostať iba 180 dní nepretržite na základe indického obchodného víza. Platí však jeden rok alebo 365 dní a je to Viacnásobné vstupné víza, čo znamená, že hoci v krajine môžete zostať naraz iba 180 dní, do krajiny môžete vstúpiť viackrát, pokiaľ je e-vízum platné. Ako naznačuje jeho názov, nárok na ňu by ste mali, iba ak je povaha a účel vašej návštevy krajiny komerčný alebo súvisí s obchodnými záležitosťami. A akékoľvek ďalšie víza, napríklad turistické víza, by tiež neboli použiteľné, ak navštevujete obchodné účely. Okrem týchto požiadaviek na oprávnenie na obchodné vízum pre Indiu musíte tiež všeobecne spĺňať podmienky oprávnenosti pre elektronické vízum, a ak tak urobíte, budete môcť oň požiadať.

Dôvody, na základe ktorých môžete požiadať o indické obchodné víza

Obchodné víza do Indie

Indické obchodné vízum je k dispozícii všetkým medzinárodným návštevníkom, ktorí navštívia Indiu na obchodné účely alebo súvisiace s akýmkoľvek druhom podnikania, ktorého cieľom je dosiahnuť zisk. Medzi tieto účely môže patriť predaj alebo nákup tovaru a služieb v Indii, účasť na obchodných stretnutiach, ako sú technické stretnutia alebo predajné stretnutia, zakladanie priemyselných alebo obchodných spoločností, uskutočňovanie prehliadok, poskytovanie prednášok, nábor pracovníkov, účasť na obchodných a obchodných veľtrhoch a výstavách. a prichádza do krajiny ako odborník alebo špecialista na nejaký komerčný projekt. Existuje teda pomerne veľa dôvodov, na základe ktorých môžete požiadať o obchodné vízum pre Indiu, pokiaľ všetky súvisia s obchodnými alebo obchodnými projektmi.

Požiadavky na indické obchodné víza

Mnohé požiadavky na žiadosť o indické obchodné vízum sú rovnaké ako na ostatné e-víza. Patrí sem elektronická alebo naskenovaná kópia prvej (životopisnej) stránky pasu návštevníka, ktorou musí byť štandardný pas, nie diplomatický alebo iný typ pasu, a ktorý musí zostať v platnosti najmenej 6 mesiacov od dátumu vstupu do Indie, inak by ste si museli pas obnoviť. Ďalšími požiadavkami sú kópia nedávnej farebnej fotografie v tvare pasu návštevníka, pracovná e-mailová adresa a debetná karta alebo kreditná karta na zaplatenie poplatkov za prihlášku. Ďalšími požiadavkami špecifickými pre indické obchodné víza sú podrobnosti o indickej organizácii alebo veľtrhu alebo výstave, ktoré cestujúci navštívi, vrátane názvu a adresy indického odkazu, webových stránok indickej spoločnosti, ktoré cestujúci navštívi, pozývací list od indickej spoločnosti a vizitku alebo podpis e-mailu, ako aj webovú adresu návštevníka. Tiež by sa od vás vyžadovalo, aby ste vlastnili a spiatočný alebo ďalší lístok mimo krajiny.

Mali by ste požiadať minimálne o obchodné víza pre Indiu 4-7 dní vopred vášho letu alebo dátumu vstupu do krajiny. Aj keď e-vízum nevyžaduje, aby ste navštívili indické veľvyslanectvo, mali by ste sa uistiť, že váš pas obsahuje dve prázdne stránky, ktoré imigračný úradník môže na letisku opečiatkovať. Rovnako ako iné elektronické víza, aj držiteľ indického obchodného víza musí do krajiny vstúpiť z schválené imigračné kontrolné príspevky ktoré zahŕňajú 29 letísk a 5 námorných prístavov a držiteľ musí tiež vystúpiť zo schválených imigračných kontrolných stanovísk.

To je všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa uistili, či máte nárok na indické obchodné vízum a čo všetko by sa od vás vyžadovalo, keď oň požiadate. Ak viete toto všetko, môžete celkom ľahko požiadať o obchodné vízum pre Indiu, ktorého prihlasovací formulár je pomerne jednoduchý a priamy a ak splníte všetky podmienky účasti a máte všetko, čo je potrebné na ich podanie, potom pri prihlásení nenájdete žiadne ťažkosti. Ak však potrebujete vysvetlenie, mali by ste kontaktujte náš helpdesk na podporu a poradenstvo.

Ak prichádzate na turistické vízum, skontrolujte požiadavky na India turistické vízum.