• Angličtinafrancúzskynemeckýtalianskyšpanielsky
 • UŽIADAJTE INDICKÉ VÍZUM

India eVisa Požiadavky na fotografiu

Ak chcú cestujúci požiadať o víza eTourist, eMedical alebo eBusiness pre Indiu, musia predložiť digitálny sken životopisnej stránky svojho pasu a aktuálnu fotografiu, ktorá spĺňa špecifické kritériá.

Proces žiadosti o indické elektronické vízum je úplne online a všetky dokumenty vrátane fotografie sa musia nahrať digitálne. Vďaka tomu je získanie prístupu do Indie prostredníctvom e-Visa najjednoduchšou a najpohodlnejšou možnosťou, čím sa eliminuje potreba žiadateľov predkladať na veľvyslanectve alebo konzuláte fyzickú dokumentáciu.

Elektronické vízum pre Indiu je možné získať veľmi ľahko, ak spĺňate všetky podmienky spôsobilosti a požiadavky na doklady, ktoré pre ne ustanovuje indická vláda. Jedným z dokumentov, ktoré sa musia predložiť v žiadosti, je elektronická kópia a fotografia v pase tváre návštevníka. Táto fotografia tváre návštevníka sa vyžaduje pri žiadosti o všetky indické elektronické víza, bez ohľadu na to, či žiadate o Turistické e-vízum pre Indiusa Obchodné e-vízum pre Indiusa Lekárske e-vízum pre Indiu, Alebo Elektronické vízum pre indických lekárov, všetky vyžadujú, aby ste nahrali fotografiu svojej tváre v štýle pasu, keď o ne požiadate online. Táto príručka vám pomôže zistiť všetky požiadavky na fotografie týkajúce sa víz do Indie. Keď poznáte všetky požiadavky na fotografie s indickými vízami, môžete to ľahko požiadať o indické e-vízum online a to tiež bez toho, aby ste museli navštíviť miestne indické veľvyslanectvo vo vašej krajine za účelom obstarania indického e-víza.

Nižšie sú uvedené požiadavky, ktoré musí fotografia spĺňať, aby bola prijatá.

Požiadavky na veľkosť fotografie a formát súboru indického víza

Aby sa zabezpečilo, že fotografia žiadateľa bude akceptovaná musí spĺňať správnu veľkosť a špecifikácie súboru. Nesplnenie týchto požiadaviek môže mať za následok zamietnutie žiadosti, pričom žiadateľ musí podať novú žiadosť o vízum.

و kritické špecifikácie pre fotografiu sú nasledovné:

Minimálna povolená veľkosť je 10 KB, pričom maximálna je 1 MB. Fotku nám môžete poslať e-mailom na [chránené e-mailom] ak máte veľkosť väčšiu ako je táto.

Výška a šírka obrázka musia byť rovnaké a nie orezané.

Formát súboru musí byť JPEG. Je dôležité poznamenať, že súbory PDF nemožno nahrať a nebudú akceptované. Obsah nám môžete poslať e-mailom na adresu [chránené e-mailom] ak máte nejaké iné formáty.

 

Ďalšie kritériá pre fotografie s vízami do Indie

Okrem správnej veľkosti a formátu súboru, musí byť splnených niekoľko ďalších špecifikácií pre fotografie odoslané so žiadosťou o e-vízum pre Indiu.

Žiadatelia musia vziať na vedomie tieto špecifikácie, pretože predloženie fotografií, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, môže viesť k oneskoreniu spracovania alebo zamietnutiu žiadosti o vízum.

Farebné vs. čiernobiele fotografie pre indické elektronické vízum

Pri žiadosti o an Indické e-víza, uchádzači môžu predložiť farebnú alebo čiernobielu fotografiu. Rozhodujúce však je, aby fotografia presne reprezentovala znaky žiadateľa bez ohľadu na jej farebný formát.

Zatiaľ čo indická vláda akceptuje farebné a čiernobiele fotografie, uprednostňujú sa farebné fotografie pretože zvyčajne ponúkajú viac detailov a jasnosti. Je dôležité poznamenať, že fotografia sby sa nemali meniť pomocou počítačového softvéru v žiadnom prípade.

Požiadavky na pozadie pre indickú fotografiu s elektronickým vízom

Pri fotení pre a Indické e-víza, je dôležité zabezpečiť, aby pozadie spĺňalo špecifické kritériá.

و pozadie by malo byť hladké, svetlé alebo biele, na zábere nie sú viditeľné žiadne obrázky, dekoratívne tapety alebo iné osoby. Subjekt by sa mal postaviť pred hladkú stenu a stáť od nej približne pol metra zabrániť vytváraniu tieňov na pozadí. Je dôležité poznamenať, že odtiene na pozadí môžu spôsobiť odmietnutie fotografie.

Nosenie okuliarov na indických fotografiách s elektronickým vízom

Aby sa zabezpečilo, že tvár žiadateľa bude na indickej fotografii elektronického víza viditeľná dôležité si uvedomiť, že okuliare, vrátane dioptrických a slnečných okuliarov, sa musia zložiť.

Okrem toho by sa mal objekt uistiť, že má úplne otvorené oči a že fotografia nemá efekt „červených očí“. Ak sú prítomné „červené oči“, odporúča sa radšej fotografiu nasnímať znova, ako ju odstrániť pomocou softvéru. Použitie priameho blesku môže spôsobiť efekt „červených očí“, preto je vhodné sa jeho používaniu vyhnúť.

Pokyny pre výraz tváre pre indické fotografie s elektronickým vízom

Pri fotografovaní na indické elektronické vízum je dôležité zachovať špecifický výraz tváre.

Na fotke s vízami do Indie nie je dovolené usmievať sa a subjekt by mal zachovať neutrálny výraz so zatvorenými ústami. Je nevyhnutné, aby na fotografii neboli zobrazené zuby. Je to preto, že úsmev môže narúšať presné biometrické merania používané na účely identifikácie. Preto obrázok odoslaný s príponou nevhodný výraz tváre nebudú akceptované a žiadateľ musí podať novú žiadosť.

Nosenie náboženského hidžábu na indických fotografiách s elektronickými vízami

Indická vláda umožňuje nosiť náboženské pokrývky hlavy, ako je hidžáb na fotografii e-Visa, pokiaľ je viditeľná celá tvár.

Je dôležité poznamenať, že povolené sú iba šatky alebo klobúky nosené na náboženské účely. Akýkoľvek iný doplnky, ktoré čiastočne zakrývajú tvár, musia byť z fotografie odstránené.

Sprievodca vyhotovením digitálnej fotografie s elektronickým vízom v Indii a ďalšie požiadavky

Na zabezpečenie úspešného Aplikácia e-víza v Indii, poskytnutie digitálnej fotografie, ktorá spĺňa špecifické kritériá uvedené vyššie, je kľúčové. Tu je podrobný návod na vytvorenie vhodnej fotografie:

 • Nájdite obyčajné biele alebo svetlé pozadie v dobre osvetlenej miestnosti
 • Odstráňte všetky predmety, ktoré zakrývajú tvár, vrátane klobúkov a okuliarov
 • Uistite sa, že vlasy nezakrývajú tvár
 • Postavte sa asi pol metra od steny
 • Postavte sa pred kameru priamo tak, aby bola viditeľná celá hlava, od línie vlasov po bradu
 • Skontrolujte, či na fotke nie sú tiene na pozadí alebo tvári a červené oči
 • Nahrajte fotografiu počas proces podávania žiadostí o elektronické vízum

Je tiež dôležité poznamenať, že maloletí cestujúci do Indie vyžadujú samostatnú žiadosť o vízum s digitálnou fotografiou.

Cudzí štátni príslušníci musia okrem poskytnutia vhodnej fotografie spĺňať aj ďalšie požiadavky Aplikácia indických elektronických víz, vrátane pasu platného najmenej šesť mesiacov od dátumu príchodu do Indie, debetnej alebo kreditnej karty na zaplatenie poplatkov, aktívnej e-mailovej adresy a presného vyplnenia formulára e-víza s osobnými a pasovými údajmi.

Pre víza e-Business alebo e-Medical môže byť potrebná ďalšia dokumentácia. Chyby v žiadosti alebo nesplnenie fotografických špecifikácií môžu viesť k zamietnutiu žiadosti o vízum, čo môže spôsobiť narušenie cestovania.

Požiadavky na indické elektronické vízum

Cestovanie do Indie s vízami sa vďaka zavedeniu elektronických víz stalo veľmi jednoduchým a rýchlym. Cestovatelia z celého sveta cestujú do Indie s digitálnymi vízami, o ktoré je možné požiadať za pár minút na internete.

Predtým, ako žiadateľ začne žiadať o indické elektronické vízum, musí sa oboznámiť so zoznamom súborov, ktoré budú požiadané o predloženie spolu s formulárom žiadosti o indické elektronické vízum.

Typy súborov sa značne líšia v závislosti od druhu víz, o ktoré žiadateľ žiada. Pre takmer každý typ indického elektronického víza je povinné priložiť určité podobné súbory.

Ak žiadateľ žiada o indické vízum cez internet, všetky základné súbory by mal poskytnúť iba elektronicky. Na zaslanie na schválenie veľvyslanectvám alebo iným podobným úradom sa nebudú vyžadovať žiadne papierové kópie súborov.

Súbory, ktoré budú konvertované do elektronickej kópie, je možné nahrať spolu s prihláškou v nasledujúcich formátoch:-

 • PDF
 • JPG
 • PNG
 • TIFF
 • GIF atď.

Súbory, ktoré budú vyžiadané, sa majú nahrať na webovú stránku, z ktorej žiadateľ získava indické E-vízum. Môže to byť aj indická elektronická vízová služba online. V mnohých prípadoch môže byť žiadateľ požiadaný, aby poslal súbory e-mailom webovej službe na spracovanie žiadosti o vízum.

Ak žiadny žiadateľ nemôže nahrať svoje dokumenty vo vyššie uvedených formátoch, môže si tieto dokumenty odfotiť a nahrať. Mobilné telefóny, tablety, počítače, profesionálne skenovacie zariadenia, profesionálne fotoaparáty atď. sú niektoré zariadenia, ktoré možno použiť na fotografovanie základných súborov.

V zozname základných súborov požadovaných pre indickú aplikáciu E-Visa je mimoriadne dôležitý obrázok žiadateľa v štýle pasu. To je dôvod, prečo tento článok vzdeláva žiadateľa o usmerneniach a špecifikáciách týkajúcich sa fotografie v štýle pasu, ktoré je potrebné dodržiavať pre úspešnú žiadosť o indické E-Visa.

Poznámka:- Indické elektronické vízum pre turistov, indické elektronické vízum na obchodné účely a indické elektronické vízum na lekárske účely vyžadujú od žiadateľa bezpodmienečne priložiť fotografiu pasovej veľkosti.

Spĺňa indické E-Visa fotografické špecifikácie

Tento článok sa bude zaoberať všetkými dôležitými usmerneniami, špecifikáciami a požiadavkami spojenými s pripojením a dokonalosťou obrázka veľkosti indického pasu E-Visa žiadateľa o vízum.

Každý indický žiadateľ o elektronické vízum by si mal byť vedomý usmernenia, že obrázok uvedený v pase žiadateľa nemožno použiť na žiadosť o indické elektronické vízum. Obrázok by nemal byť prevzatý z pasu.

Obrázok, ktorý je potrebné odoslať spolu s formulárom žiadosti, by sa mal skôr držať pokynov uvedených v tomto článku.

Je potrebné priložiť fotografiu k žiadosti o indické e-vízum?

Áno, je to potrebné. Každý formulár žiadosti o vízum bude povinne vyzvať žiadateľa, aby nahral svoju vlastnú fotografiu. Bez ohľadu na to, aký je zámer návštevy žiadateľov v Indii, fotografia tváre vždy zostane základným súborom pre indickú žiadosť o elektronické vízum.

Aký druh fotografie je potrebný pre indické elektronické vízum na internete

Fotografia pripojená k formuláru žiadosti o indické elektronické vízum by mala byť jasne viditeľná. Fotografia by mala byť tiež čitateľná a nemali by na nej pôsobiť rozmazané efekty. Fotografia je pre žiadateľa nevyhnutným identifikačným dokladom.

Preto ho dôstojníci na imigračnom oddelení letiska použijú na identifikáciu cestujúceho pomocou indických elektronických víz. Črty tváre na fotografii musia byť povinne viditeľné. To umožní imigračným úradníkom presne a presne identifikovať žiadateľa od ostatných žiadateľov prítomných na letisku počas príletu do Indie.

ČÍTAJ VIAC:
Aby ste splnili požiadavky na indický vízový pas, naskenovaná kópia pasu, ktorú nahráte do žiadosti o indické vízum, musí byť na prvej (životopisnej) strane vášho pasu. Dozvedieť sa o Požiadavky na cestovný pas pre e-vízum v Indii.

Aká je veľkosť fotografie pre aplikáciu indického e-víza

Fotografia, ktorá by mala byť predložená spolu s formulárom žiadosti o indické E-Visa, by mala mať veľkosť 350 × 350 pixelov. Toto je štandardná veľkosť, ktorú uvádzajú indické úrady. Výška aj šírka obrázka musia byť rovnaké. Táto špecifikácia je povinnou špecifikáciou pre každú indickú žiadosť o elektronické vízum.

Veľkosť v pixeloch možno preložiť približne na dva palce. Tvár žiadateľa by mala zaberať päťdesiat až šesťdesiat percent fotografie.

Ako je možné vytlačiť indickú fotografiu E-Visa veľkosti 2 × 2

Pre indické E-Visa nie je potrebné tlačiť fotografiu. Od žiadateľa sa vyžaduje, aby predložil iba elektronickú kópiu obrázka. Táto elektronická kópia môže byť vo forme obrázka nasnímaného mobilnými telefónmi, počítačmi, tabletmi, fotoaparátmi alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré dokáže vytvoriť jasné obrázky pasovej fotografie.

Ak má žiadateľ v každom prípade ťažkosti pri nahrávaní obrázka na internetovú stránku, môže ho poslať aj e-mailom do služby digitálnych indických víz. Veľkosť 2×2 je v podstate dva palce na výšku. A na šírku dva palce.

Táto špecifikácia je obmedzená len na víza, ktoré nie sú elektronické. Pre elektronické víza táto veľkosť fotografie neplatí.

Ako nahrať fotografiu aplikácie E-Visa v Indii

Keď žiadateľ dokončí dva hlavné kroky indickej aplikácie E-Visa, ktorými je vyplnenie aplikačného dotazníka a zaplatenie vízových poplatkov, žiadateľovi bude doručený odkaz na nahranie obrázka. Žiadateľ by mal stlačiť tlačidlo „Prehľadávať“. Potom by mali nahrať obrázok pre aplikáciu indických elektronických víz online.

Aká je prijateľná veľkosť súboru s obrázkom pre aplikáciu indického e-víza

Záujemca môže poslať svoj obrázok dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je nahrať ho priamo na webovú stránku, prostredníctvom ktorej získavajú indické E-vízum. A druhá možnosť je odoslanie obrázka e-mailom do služby.

Ak ho chcete pripojiť priamo k odkazu poskytnutému webovou stránkou, prijateľná veľkosť súboru obrázka je jeden megabajt. Ak je v každom prípade súbor s obrázkom väčší ako špecifikovaná veľkosť, je možné ho odoslať aj do e-mailovej schránky.

Je potrebné profesionálne nasnímať fotografiu na žiadosť o indické e-vízum?

Nie. Pre indickú aplikáciu E-Visa nie je potrebné nechať si fotografiu nasnímať profesionálne. Záujemca nemusí ísť do fotoateliéru ani navštíviť profesionála.

Väčšina asistenčných služieb indických služieb E-Visa má zdroje na úpravu obrázkov predložených žiadateľmi. Môžu urobiť obrázky dokonalé podľa špecifikácií a pokynov poskytnutých indickými úradmi.

Toto funguje ako výhoda pre získanie indických víz online v porovnaní s postupom pri získavaní indických víz offline.

Je prijateľné, ak žiadateľ urobí snímku s okuliarmi pre indickú žiadosť o e-vízum?

Áno, je to v poriadku!

Uchádzačovi je dovolené odfotiť sa s okuliarmi. Dôrazne sa však odporúča nefotiť s okuliarmi alebo okuliarmi. Je to preto, že okuliare alebo okuliare môžu spôsobiť, že obraz bude mať efekt blesku.

V zásade platí, že keď je obrázok nasnímaný bez okuliarov, blesk nezakryje oči žiadateľa. Tým sa odstráni dopad blesku z fotografie.

Keď žiadateľ predloží obrázok s okuliarmi, na ktorých môže dôjsť k ožiareniu celkového obrazu, indické úrady môžu požiadať žiadateľa, aby fotografiu urobil znova a potom ju odoslal.

V mnohých prípadoch, ak je náraz príliš veľký, žiadateľ môže dostať zamietnuté vízum. Preto je veľmi vhodné, aby sa každý záujemca odfotil bez okuliarov. To tiež povedie k zvýšenej šanci získať schválené vízum od indických úradov.

Špecifikácie indických elektronických víz pre fotografie, čo robiť a nerobiť

Požiadavky na víza pre Indiu

dos:

 • Obrázok pre indickú aplikáciu E-Visa by mal byť v režime na výšku.
 • Obrázok pre indickú aplikáciu E-Visa musí byť nasnímaný v jednotnom svetle.
 • Obrázok pre indickú aplikáciu E-Visa by mal byť v normálnych tónoch.
 • Obrázok pre indickú aplikáciu E-Visa by sa nemal vytvárať pomocou nástrojov na úpravu fotografií.
 • Obrázok pre indickú aplikáciu E-Visa by nemal byť rozmazaný.
 • Obraz pre indickú aplikáciu E-Visa by sa nemal vylepšovať pomocou zariadenia na vylepšenie obrazu.
 • Obrázok pre indickú aplikáciu E-Visa by mal mať obyčajné biele pozadie.
 • Na obrázku pre indickú aplikáciu E-Visa by mal mať žiadateľ oblečený obyčajný a jednoduchý vzorovaný odev.
 • Obrázok pre indickú aplikáciu E-Visa by mal obsahovať tvár iba žiadateľa a nikoho iného.
 • Obrázok pre indickú aplikáciu E-Visa by mal zobrazovať pohľad spredu na tvár žiadateľov.
 • Obrázok pre indickú žiadosť o elektronické vízum by mal mať žiadateľa s otvorenými očami a zatvorenými ústami.
 • Na obrázku pre indickú aplikáciu E-Visa by mala byť tvár žiadateľov úplne viditeľná. Vlasy by mali byť zastrčené v zadnej časti ucha.
 • Obrázok pre indickú aplikáciu E-Visa by mal mať tvár žiadateľa v strede.
 • Na obrázku pre indickú aplikáciu E-Visa by žiadateľ nemal mať klobúky, turbany alebo slnečné okuliare. Povolené sú len bežné okuliare.
 • Na obrázku pre indickú aplikáciu E-Visa by mali byť oči žiadateľov jasne viditeľné bez akýchkoľvek bleskových efektov.
 • Na obrázku pre indickú žiadosť o e-vízum by mal žiadateľ odhaliť líniu vlasov a bradu. Vyžaduje sa to, ak má žiadateľ šatky, hidžáb alebo iné náboženské odevy pokrývajúce hlavu.

nerobiť:

 • Obrázok žiadateľa v režime na šírku.
 • Obrázok žiadateľa s efektmi tieňa.
 • Obraz žiadateľa v jasných farebných tónoch.
 • Obrázok žiadateľa, v ktorom sa používajú nástroje na úpravu obrázkov.
 • Obrázok žiadateľa, na ktorom je fotografia rozmazaná.
 • Obraz žiadateľa, ktorý bol vylepšený pomocou softvéru na úpravu fotografií.
 • Obrázok žiadateľa, ktorý má zložité pozadie.
 • Obrázok žiadateľa, na ktorom majú na sebe zložité a farebné vzory.
 • Obrázok žiadateľa, na ktorom je niekto na fotografii so žiadateľom.
 • Obrázok žiadateľa, na ktorom je viditeľný bočný pohľad na jeho tvár.
 • Obrázok žiadateľa, na ktorom má otvorené ústa a/alebo zatvorené oči.
 • Obrázok žiadateľa, na ktorom nie sú skryté rysy tváre žiadateľa. Napríklad: - Vlasy padajú pred očami atď.
 • Obrázok žiadateľa, na ktorom nie je tvár v strede. Je to skôr na boku fotografie.
 • Obrázok žiadateľa, na ktorom má žiadateľ slnečné okuliare.
 • Obrázok žiadateľa, na ktorom je záblesk, oslnenie alebo rozmazanie spôsobené okuliarmi žiadateľa.
 • Obrázok žiadateľa, na ktorom sú vlasy a brada žiadateľa skryté šatkami alebo inými podobnými odevmi.

 

Kompletný sprievodca požiadavkami na indické elektronické víza

 1. Žiadateľ sa musí uistiť, že nepredkladá fotografiu z jeho pasu. Alebo nebude akceptovaná ani naskenovaná kópia ich fotografie z pasu.
 2. Fotografia odoslaná s indickým formulárom žiadosti o elektronické vízum by mala byť krištáľovo čistá.
 3. Tón fotografie odoslanej so súhlasom s vízom musí byť nepretržitý.
 4. Fotografia, ktorú bude potrebné predložiť po vyplnení dotazníka pre indické elektronické vízum, by mala zachytávať celú tvár žiadateľa, pričom žiadna časť tváre by nemala byť zachytená.
 5. Hlavný pohľad na obrázok žiadateľa musí byť z čelného uhla. Obrázok by sa nemal snímať zo šikmého bočného uhla.
 6. Oči by mali byť otvorené. A ústa by mali byť na obrázku zatvorené.
 7. Fotografia by mala zobrazovať celú tvár žiadateľa. To znamená, že od hlavy po bradu treba vidieť tvár.
 8. Tvár žiadateľa by mala byť na obrázku vycentrovaná. A pozadie by malo byť úplne biele.
 9. Fotografia by nemala mať tiene. A za každú cenu by ste sa mali vyhnúť zložitým pozadiam.
 10. Žiadateľ by nemal mať na fotografii klobúky alebo šiltovky.
 11. Veľkosť fotografie by nemala presiahnuť tri päťdesiat × tri päťdesiat pixelov.
 12. Na obrázku by mali byť správne vidieť krk, uši a ramená žiadateľov.
 13. Žiadateľ by mal nahrať svoj obrázok vo formátoch ako:- PDF, JPG, PNG, GIF. Ak formát obrázka nie je uvedený v zozname prijateľných formátov, ktorý poskytujú indické úrady, môžu svoj obrázok poslať aj e-mailom.

Zhrnutie požiadaviek na indické elektronické vízum

Keďže obrázok je jedným z najdôležitejších dokumentov pre žiadosť o indické elektronické vízum, žiadateľ sa musí uistiť, že spolu s dotazníkom žiadosti nahrá dokonalú fotografiu, ktorú indické úrady neodmietnu ani nediskvalifikujú.

Obraz musí byť jasný, dobre vycentrovaný a nasnímaný z predného uhla. Vyhnite sa akýmkoľvek viditeľným nedokonalostiam na obrázku a snažte sa, aby bol čo najpresnejší podľa prijateľných špecifikácií. Zvyšok, služba alebo webová stránka, prostredníctvom ktorej žiadateľ získava indické E-vízum, to urobí dokonalým a presným.

Predpoklady pre Indický eVisa Picture

Môžete tu nájsť všetky informácie, ktoré požadujete o fotografických špecifikáciách a požiadavkách na indické eVisa pre obchodné, turistické a zdravotné víza.

Ak chcete navštíviť Indiu a požiadať o elektronické vízum, musíte poznať Indické vízové ​​požiadavky na fotografie. Jednou z kľúčových požiadaviek na získanie elektronického víza pre Indiu je predloženie elektronickej kópie a fotografia v štýle pasu vašej tváre. Túto fotografiu je potrebné nahrať počas procesu online žiadosti bez ohľadu na typ elektronického víza, o ktoré žiadate.

Či už žiadate o indické turistické elektronické víza, an indické obchodné elektronické víza, an Indické lekárske e-vízaalebo an Indické lekárske ošetrovateľ e-vízum, budete musieť zabezpečiť, aby vaša fotografia spĺňala špecifikované požiadavky. Urobte tak, aby ste si zaistili svoje prihláška je akceptovaný, takže je dôležité, aby to bolo správne.

Ako nasnímať fotografiu tváre, aby ste splnili požiadavky na fotografie týkajúce sa víz v Indii?

Ak plánujete požiadať o indické vízum, je dôležité vedieť o tom Indické vízové ​​požiadavky na fotografie. Jednou zo zásadných požiadaviek je pasová fotografia vašej tváre. Táto fotografia musí spĺňať určité špecifikácie, aby mohla byť prijatá ako súčasť vašej žiadosti.

Najlepšou správou je, že na odfotenie nepotrebujete návštevu profesionálneho fotografa. Môžete sa odfotiť pomocou telefónu, ak spĺňa požiadavky Indické vízové ​​požiadavky na fotografie. To vám môže ušetriť čas a peniaze a zjednodušiť proces podávania žiadostí.

Je však dôležité poznamenať, že nemôžete použiť fotografiu fotografie, ktorá už je vo vašom pase. Musíte nasnímať samostatný obrázok, ktorý spĺňa Indické vízové ​​požiadavky na fotografie. To zaisťuje, že obraz má dobrú kvalitu a spĺňa požadované špecifikácie.

Hlavné požiadavky na fotografie s indickým vízom:

Ak plánujete cestu do Indie a potrebujete požiadať o indické vízum, jednou zo základných vecí, ktoré si musíte zapamätať, je Indické vízové ​​požiadavky na fotografiu. Tieto požiadavky sú zavedené, aby sa zaistilo, že vaša fotografia tváre spĺňa normy stanovené indickými úradmi na identifikáciu.

 • Po prvé, fotografia musí byť v štýle pasu a musí identifikovať návštevníka s celou jeho tvárou a jej črtami, vlasmi a akýmikoľvek znakmi na koži viditeľnými na fotografii. Ak má návštevník z náboženských dôvodov pokrývku hlavy, ako je turban, šatka, hidžáb alebo burka, musí sa uistiť, že je mu viditeľná tvár, brada a línia vlasov.
 • Fotografia by mala mať rozmery aspoň 350 x 350 pixelov na výšku a šírku a tvár návštevníka by mala pokrývať 50 – 60 % plochy na fotografii, pričom by mali byť viditeľné uši, krk a ramená, s výnimkou prípadu, keď má na hlave pokrývku hlavy. z náboženských dôvodov.
 • Veľkosť súboru fotografie by mala byť menšia ako 1 MB alebo 1 megabajt. Veľkosť svojej fotografie si môžete skontrolovať kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok a kliknutím na „Vlastnosti“. Foto e-mailom na [chránené e-mailom] ak je fotografia väčšia ako táto.
 • Nenoste žiadne doplnky, ako sú klobúky alebo slnečné okuliare na fotografii. Okuliare alebo okuliare sú povolené, ale nemali by na nich byť žiadne odlesky ani odrazy; v ideálnom prípade by ste mali odoslať fotografiu bez nich.
 • Fotografia by mala byť v režime na výšku, s rovnomerným osvetlením a bez tmavých tieňov. Pozadie by malo byť jednoduché a priame a oblečenie na obrázku by malo byť tiež jednoduché bez zložitých vzorov alebo výrazných farieb.
 • Na pozadí fotografie by nemal byť nikto iný a pohľad na tvár by mal byť čelný, s úplne otvorenými očami a zatvorenými ústami. Obrázok by nemal byť žiadnym spôsobom upravovaný.
 • Nakoniec, mäkká kópia fotografie tváre, ktorú nahráte, by mala byť vo formáte JPG, PNG alebo PDF.

Vaša žiadosť o vízum môže byť prijatá len vtedy, ak vaše fotografie spĺňajú požiadavky. Preto je dôležité poznať a dodržiavať presné špecifikácie. Stretnutie s Indické vízové ​​požiadavky na fotografie je len jedným z kritérií oprávnenosti na získanie indických víz. Ak chcete úspešne požiadať o vízum, musíte sa tiež uistiť, že máte všetky požadované dokumenty a spĺňate ďalšie podmienky oprávnenosti.

Dobrou správou je, že formulár žiadosti o vízum do Indie je pomerne jednoduchý. Ak spĺňate všetky požiadavky, nemali by ste mať problémy s používaním a získaním indických víz.

Predpokladajme však, že stále máte pochybnosti o Indické vízové ​​požiadavky na fotografie alebo veľkosť fotografie v indickom vízovom pase a potrebujete ďalšiu pomoc alebo vysvetlenie. V takom prípade sa môžete obrátiť na oddelenie pomoci India e Visa, ktoré vám poskytne podporu a poradenstvo. Radi vám pomôžu a pomôžu s procesom žiadosti o vízum.

Požiadavky a špecifikácie elektronických víz v Indii

Predpokladajme, že plánujete požiadať o eTourist, eMedical, príp eBusiness víza pre Indiu. V takom prípade je dôležité vedieť, že ako súčasť žiadosti budete musieť odoslať digitálnu fotografiu. The Indické vízové ​​požiadavky na fotografie sú špecifické, takže je dôležité zabezpečiť, aby vaša fotografia spĺňala kritériá, aby ste sa vyhli oneskoreniu alebo odmietnutiu vašej fotografie prihláška.

Veľkosť fotografie a špecifikácie súboru pre India Visa

Jedným z kľúčových aspektov aplikácie je Indické vízové ​​požiadavky na fotografie. Tieto špecifikácie sú prísne a akékoľvek odchýlky môžu viesť k zamietnutiu vašej žiadosti, čo si vyžiada opätovné spustenie procesu.

V prvom rade musí mať vaša fotografia správnu veľkosť. Minimálny povolený rozsah je 10 KB, pričom maximálny je 1 MB. Je dôležité zabezpečiť, aby vaša fotografia spadala do tohto rozsahu veľkostí, pretože čokoľvek menšie alebo väčšie nebude akceptované.

Ďalšou kritickou požiadavkou je, že výška a šírka obrázka musia byť rovnaké. To znamená, že vaša fotografia by nemala byť žiadnym spôsobom orezaná, pretože to môže zmeniť rozmery a spôsobiť zamietnutie vašej žiadosti.

Je dôležité si uvedomiť, že vaša fotografia musí byť odovzdaná vo formáte JPEG. Súbory PDF nie je možné nahrať, preto sa pred odoslaním žiadosti uistite, že je váš obrázok v správnom formáte.

Ďalšie špecifikácie pre indické víza

Pri žiadosti o an Indické vízum, je dôležité venovať pozornosť Indické vízové ​​požiadavky na fotografie. Vaša fotografia je nevyhnutnou súčasťou procesu podávania žiadosti a odoslanie obrázka, ktorý nespĺňa pokyny, môže viesť k oneskoreniu alebo dokonca zamietnutiu vašej žiadosti.

Aká farebná fotografia sa vyžaduje pre indické elektronické vízum?

Pokiaľ ide o získanie indického víza, je dôležité, aby ste sa uistili, že vaša žiadosť spĺňa všetky požiadavky vrátane Indické vízové ​​požiadavky na fotografie. Jedným z kľúčových aspektov týchto požiadaviek je typ fotografie, ktorú odošlete.

Indická vláda akceptuje farebné aj čiernobiele fotografie, ale dôrazne sa odporúča predložiť farebnú fotografiu. Je to preto, že farebné fotografie ponúkajú viac detailov a je pravdepodobnejšie, že budú presne reprezentovať vaše vlastnosti. Aby ste predišli možným problémom s vašou aplikáciou, prejdite na farebnú fotografiu.

Vaša fotografia by mala jasne a presne reprezentovať vaše črty bez akýchkoľvek úprav. Akékoľvek úpravy alebo retušovanie, ako napríklad zmena pozadia alebo odstránenie škvŕn, sú prísne zakázané. Je tiež dôležité poznamenať, že indická vláda vyžaduje, aby bola fotografia nezmenená počítačovým softvérom.

Aké by malo byť pozadie pre indickú fotografiu elektronického víza?

Predpokladajme, že plánujete požiadať o indické vízum. V takom prípade je dôležité vedieť Indické vízové ​​požiadavky na fotografie aby ste zabezpečili, že vaša žiadosť nebude zamietnutá z dôvodu nesprávne nasnímanej fotografie. Jednou z hlavných požiadaviek je mať hladké, svetlé alebo biele pozadie.

Na splnenie tejto požiadavky je najlepšie postaviť sa pred hladkú stenu, ktorá je buď svetlá alebo biela. Nepoužívajte pozadie s obrázkami, dekoratívnymi tapetami alebo inými ľuďmi na zábere, pretože to môže viesť k odmietnutiu vašej fotografie.

Odtiene prostredia môžu sťažiť videnie vašej tváre a môžu mať za následok odmietnutie vašej fotografie. Je tiež dôležité uistiť sa, že na pozadí nie sú žiadne tiene. Aby ste to urobili, postavte sa pol metra od steny, aby ste nevrhli tieň.

Mal by som nosiť okuliare na fotografii z víz do Indie?

Jedným zo základných aspektov vašej žiadosti je fotografia indického víza, ktorá musí spĺňať špecifické požiadavky, aby mohla byť prijatá.

Po prvé, je dôležité poznamenať, že vaša tvár musí byť na fotografii jasne viditeľná. Táto požiadavka zaisťuje, že vaše črty tváre nebudú zablokované a že vaša fotografia môže byť použitá na identifikáciu. To znamená, že pred fotografovaním by ste si mali zložiť všetky okuliare, vrátane dioptrických alebo slnečných.

Okrem toho sa musíte uistiť, že máte úplne otvorené oči a nemáte „červené oko“. Červené oči môžu byť často spôsobené priamym bleskom, vďaka čomu budú vaše oči na fotografii červené. Namiesto toho sa vyhnite použitiu úprimného momentu alebo difuzéra, aby ste tomuto efektu zabránili. Ak máte červené oči, najlepšie je nasnímať obrázok znova, než sa ho pokúšať odstrániť pomocou softvéru.

Môžem sa usmievať na fotografii indického elektronického víza?

Zachovanie neutrálneho výrazu tváre na fotografii je jednou z najdôležitejších požiadaviek. To znamená vyhnúť sa úsmevu, ukazovaniu zubov alebo iným výrazom tváre, ktoré by mohli narúšať biometrické merania.

Aj keď sa vyhýbanie sa úsmevu na fotke môže zdať zvláštne, táto požiadavka má dobrý dôvod. Biometrické merania sa používajú na identifikáciu cestujúcich a spoliehajú sa na presné merania čŕt tváre. Ak sa usmievate alebo robíte iný výraz, môže byť pre systém náročnejšie zmerať tieto vlastnosti, čo vedie k problémom pri presnom cestovaní.

Ak sa teda chystáte na fotenie pri žiadosti o indické vízum, nezabudnite zachovať neutrálny výraz a vyhnite sa ukazovaniu zubov. Pomôže vám to zaistiť hladké spracovanie vašej žiadosti a nestretnete sa s neočakávanými problémami.

Môžem nosiť hidžáb na fotografiu s vízami do Indie?

Pokiaľ ide o žiadosť o indické vízum, existujú špecifické požiadavky, ktoré musia žiadatelia splniť, vrátane Indické vízové ​​požiadavky na fotografie. To zahŕňa pokyny pre typ pokrývky hlavy, ktorú možno nosiť na vízových fotografiách.

Podľa Indické vízové ​​požiadavky na fotografie, náboženské pokrývky hlavy, ako je hidžáb, sú povolené, ak je na fotografii viditeľná celá tvár. To znamená, že zatiaľ čo hidžáb môže zakrývať hlavu, krk a uši, tvár by mala byť zreteľná, vrátane čela, očí, nosa a brady. Je dôležité si uvedomiť, že pokrývka hlavy by nemala vrhať tiene na tvár.

Okrem hidžábov sú na vízových fotografiách povolené aj iné náboženské pokrývky hlavy, ako sú turbany a jarmulky, pokiaľ je viditeľná celá tvár. Je dôležité si uvedomiť, že pokrývka hlavy by nemala zakrývať žiadne črty tváre, ako sú oči, nos a ústa.

Stojí za zmienku, že Indické vízové ​​požiadavky na fotografie nepovoľujte žiadne doplnky, ktoré čiastočne zakrývajú tvár, ako sú slnečné okuliare alebo masky. Výnimkou sú len šatky alebo klobúky nosené na náboženské účely. Ak teda máte na sebe akýkoľvek iný typ príslušenstva, ktorý vám čiastočne zakrýva tvár, musíte ho pred odfotením víza odstrániť.

Ako by ste mali urobiť digitálnu fotografiu India e-Visa?

Ak sa chystáte navštíviť Indiu, jedným z rozhodujúcich krokov je požiadať o vízum. A ak chcete požiadať o indické vízum, musíte mať digitálnu fotografiu, ktorá spĺňa požiadavky Indické vízové ​​požiadavky na fotografiu.

Ak chcete urobiť fotografiu vhodnú pre všetky typy indických víz, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je nájsť biele alebo pozadie, ktoré má svetlú farbu a nemá žiadne vzory alebo vzory. Ešte lepšie by bolo byť v miestnosti s dostatkom prirodzeného svetla. To pomáha zabezpečiť, aby bola vaša tvár viditeľná a v pozadí neboli žiadne rušivé prvky.

Potom odstráňte klobúky, okuliare a ďalšie doplnky zakrývajúce vašu tvár. Dbajte tiež na to, aby boli vaše vlasy zmetené z tváre, pretože na fotografii musí byť viditeľná celá tvár.

Aby ste splnili požiadavky na indické víza, musíte sa postaviť asi pol metra od steny a tvárou priamo k fotoaparátu. Uistite sa, že v ráme je viditeľná celá vaša hlava, od vrchu vlasov po spodok brady. Pomôže to zaistiť, že fotografia bude v súlade s pokynmi.

Po nasnímaní fotografie skontrolujte, či na pozadí alebo tvári nie sú žiadne tiene a či nemáte červené oči. Tieto malé detaily môžu spôsobiť obrovský rozdiel v kvalite fotografie a zabezpečiť jej splnenie Indické vízové ​​požiadavky na fotografiu.

Nakoniec, keď ste pripravení požiadať o indické vízum, odovzdajte fotografiu počas žiadosti o elektronické vízum. A ak cestujete do India s deťmi, nezabudnite, že maloletí potrebujú do Indie samostatné vízum, doplnené o digitálnu fotografiu, ktorá spĺňa Indické vízové ​​požiadavky na fotografiu.

Aké sú ďalšie požiadavky na úspešnú žiadosť o indické elektronické vízum?

Ak plánujete cestu do Indie, nezabudnite na jednu zásadnú vec IPožiadavky na víza do Indie. Ako cudzí štátny príslušník musíte poskytnúť fotografiu, ktorá spĺňa stanovené kritériá a ďalšie požiadavky získať indické elektronické vízum.

Okrem pasu platného aspoň šesť mesiacov po zamýšľanom dátume príchodu do Indie je potrebné mať kreditnú alebo debetnú kartu na zaplatenie poplatkov za elektronické víza. Je tiež nevyhnutné mať aktívnu e-mailovú adresu, pretože všetka komunikácia týkajúca sa žiadosti o vízum bude prebiehať prostredníctvom e-mailu.

Na začatie procesu žiadosti musíte poskytnúť svoje osobné údaje a údaje o pase vyplnením formulára elektronického víza. Po dokončení môžete odoslať žiadosť na posúdenie.

Dodatočnú podpornú dokumentáciu možno požadovať, ak žiadate o eBusiness alebo eMedical vízum.

Je dôležité si uvedomiť, že ak sú vo vašej žiadosti nejaké chyby alebo chyby alebo ak fotografia nespĺňa presné špecifikácie, indické úrady môžu vaše vízum zamietnuť. To môže viesť k oneskoreniam a možnému narušeniu cestovania, takže je dôležité zabezpečiť, aby bolo vo vašej žiadosti všetko správne a že ste presne odoslali všetku požadovanú dokumentáciu vrátane fotografie, aby ste sa vyhli problémom počas procesu kontroly.

 • Fotka musí byť v štýle pasu.
 • Fotografia musí byť jasná a nie rozmazaná a mala by zreteľne identifikovať návštevníka s celou jeho tvárou, jej vlastnosťami, vlasmi a prípadnými stopami na pokožke viditeľnými na fotografii. Ak má návštevník z náboženských dôvodov turban, šál, hidžáb, burqua alebo akúkoľvek inú pokrývku hlavy, musí sa ubezpečiť, že pokrývka hlavy nezakrýva tvár, bradu a vlasy. Návštevník by mal byť ľahko identifikovateľný z fotografie, ktorú by urobil imigračný úradník na hranici.
 • Fotka musí byť minimálne 350 pixelov x 350 pixelov na výšku a šírku. Musí to byť aspoň táto veľkosť. A návštevník tvár by mala na fotografii pokrývať 50-60% plochy a byť v strede rámu. Uši, krky a plecia by tiež mali byť viditeľné, s výnimkou prípadov, keď sú pokrývky hlavy nosené z náboženských dôvodov.
 • Predvolené Veľkosť cestovného pasu India Visa je 1 Mb alebo 1 megabajt, čo znamená, že fotografia vašej tváre, ktorú nahráte do svojej aplikácie Indian Visa, nemôže byť väčšia ako 1 Mb. Môžete skontrolovať, či veľkosť vašej fotografie zodpovedá veľkosti cestovného pasu India Visa požadovanej aplikáciou Visa na vašom počítači alebo PC kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok, kliknutím na Vlastnosti a kontrolou veľkosti na karte Všeobecné v okne, ktoré sa otvorí hore.
 • Nenoste nijaké príslušenstvo napríklad čiapky alebo slnečné clony na fotografii. Na fotografiu, ktorú nahráte, môžete nosiť okuliare alebo okuliare, v ideálnom prípade by ste však mali nahrať fotografiu bez nich, aby na vašich očiach nebol odraz alebo aby vás blesk nezakryl. V opačnom prípade sa môže zobraziť výzva na opätovné nahranie fotografie, pričom existuje možnosť, že vaša žiadosť môže byť podľa uváženia imigračných úradníkov zamietnutá. Ak sa však rozhodnete nosiť svoje okuliare alebo okuliare, uistite sa, že na nich nie je odlesk alebo odraz, pretože na fotografii by mali byť jasne viditeľné oči.
 • Fotografia tváre by mala byť urobená v Režim na výšku namiesto v režime Na šírku by malo byť svetlo na fotografii rovnomerné a nemali by tam byť tmavé tiene, farba fotografie by mala byť normálna bez farebných tónov a na fotografii by ste nemali používať žiadny softvér na úpravu.
 • Pozadie na fotografii by malo byť jednoduché a jednoduché a oblečenie, ktoré nosíte na fotografii, by malo byť tiež obyčajné bez akýchkoľvek zložitých vzorov alebo výrazných farieb.
 • Na fotografii by nemal byť nikto iný v pozadí.
 • Pohľad na vašu tvár by mal byť čelný pohľad, nie bočný alebo profilový pohľad, a na fotografii by mali byť vaše oči úplne otvorené, dokonca ani do polovice zavreté a ústa zatvorené. Uistite sa, že máte vlasy stiahnuté dozadu a všetky črty tváre sú zreteľne viditeľné.
 • Softvérová kópia tejto fotografie tváre, ktorú nahráte, by mala byť a Súbor JPG, PNG alebo PDF.

 

Ak spĺňate všetky tieto indické vízové ​​požiadavky na fotografie a spĺňate ďalšie podmienky oprávnenosti a máte ďalšie požadované doklady, potom celkom ľahko požiadajte o indické vízum, ktorého Formulár žiadosti o vízum pre Indiu je celkom jednoduché a priamočiare. Pri žiadosti o indické vízum a jeho získaní by ste nemali mať žiadne ťažkosti. Ak však máte ďalšie pochybnosti o požiadavkách na fotografiu v rámci víz do Indie alebo veľkosti pasovej fotografie s vízami v Indii a potrebujete pomoc s tým istým alebo potrebujete akékoľvek ďalšie vysvetlenia, mali by ste Zákaznícka podpora pre India e Visa na podporu a poradenstvo.

ČÍTAJ VIAC:
Na tejto stránke nájdete autoritatívneho, komplexného a kompletného sprievodcu všetkými požiadavkami na indické elektronické víza. Všetky požadované dokumenty sú zahrnuté tu a všetko, čo potrebujete vedieť pred podaním žiadosti o indické elektronické vízum. Dozvedieť sa o Indické požiadavky týkajúce sa e-víz.


Občania mnohých krajín vrátane Spojené štáty, Francúzsko, Dánsko, Nemecko, španielsko, Taliansko majú nárok na Indické e-vízum(Indické vízum online). Môžete požiadať o Indická online žiadosť o vízum tu.

Ak máte pochybnosti alebo potrebujete pomoc pri ceste do Indie alebo Indie e-Visa, kontaktujte Indická vízová podpora na podporu a poradenstvo.