1. 1. Isumite ang Application Online
  2. 2. Suriin at kumpirmahin ang Pagbabayad
  3. 3. Tumanggap ng naaprubahan na Visa

Mangyaring ipasok ang lahat ng impormasyon sa Ingles

Personal Mga Detalye

Ipasok ang iyong apelyido nang eksakto tulad ng ipinakita sa iyong pasaporte
  • Kilala ang pangalan ng pamilya bilang apelyido o apelyido.
  • Ipasok ang LAHAT (mga) pangalan nang lilitaw sa iyong pasaporte.
*
Ipasok ang iyong Pangalan at Gitnang Pangalan tulad ng ipinapakita sa iyong pasaporte
  • Mangyaring ibigay ang iyong (mga) unang pangalan (kilala rin bilang "ibinigay na pangalan") na eksaktong ipinakita sa iyong pasaporte o dokumento ng pagkakakilanlan.
 
*
*
  • Mula sa drop-down menu, piliin ang pangalan ng bansa na ipinakita sa Lugar ng kapanganakan sa iyong pasaporte.
 
*
Ipasok ang iyong Lungsod o Estado ng Kapanganakan tulad ng ipinapakita sa iyong pasaporte
  • Ipasok ang pangalan ng lungsod / bayan / nayon na ipinapakita sa lugar ng kapanganakan sa iyong pasaporte. Kung walang lungsod / bayan / nayon sa iyong pasaporte, ipasok ang pangalan ng lungsod / bayan / nayon kung saan ka isinilang.
*
 
Available lang ang Indian eVisa sa mga mamamayan ng United Kingdom (British Citizens) at hindi available sa British Subject, British Protected Person, British Overseas Citizen, British National (Overseas) at British Dependent Territories Citizen.
*
*
*
  • Makakatanggap ka ng isang e-mail na nagpapatunay sa pagtanggap ng iyong Application sa e-mail address na ibinibigay mo. Makakatanggap ka rin ng mga update sa katayuan ng iyong Application.
*